Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

Δίνουμε στην ποιότητα

ταυτότητα

elot-logo-inv
Eshop
Δημόσια κρίση
Σεμινάρια

Τελευταία Νέα

Δημόσια κρίση Σχεδίων ευρωπαϊκών Προτύπων (24-07-2024)

Σχέδια Ευρωπαϊκών Τυποποιητικών Εγγράφων σε Δημόσια Κρίση Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ), στο πλαίσιο των διαδικασιών εκπόνησης και έκδοσης ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων, υποβάλλει σε δημόσια κρίση τα σχέδια ευρωπαϊκών τυποποιητικών

Κυκλοφόρησε το βιβλίο «Εγχειρίδιο Εφαρμογής του Προτύπου ΕΛΟΤ 60364 Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Κυκλοφόρησε το βιβλίο «Εγχειρίδιο Εφαρμογής του Προτύπου ΕΛΟΤ 60364 Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), Ανεξάρτητη Λειτουργική Μονάδα του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), βρίσκεται στην ευχάριστη

Σχέδια ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων σε Δημόσια Κρίση – Έκδοση 27-06-2024

Σχέδια Ευρωπαϊκών Τυποποιητικών Εγγράφων σε Δημόσια Κρίση Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ), στο πλαίσιο των διαδικασιών εκπόνησης και έκδοσης ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων, υποβάλλει σε δημόσια κρίση τα σχέδια ευρωπαϊκών τυποποιητικών

Ο Οργανισμός

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ιδρύθηκε το 1976 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, επιχορηγούμενο από το Κράτος και εποπτευόμενο από τον Υπουργό Βιομηχανίας.

Το 1997 ο ΕΛΟΤ έγινε Ανώνυμη Εταιρία με τον διακριτικό τίτλο ΕΛΟΤ Α.Ε. υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης.

Από το 2013 έως σήμερα αποτελεί Αυτοτελή Λειτουργική Μονάδα του ΝΠΙΔ “Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας” με βασική αποστολή την ανάπτυξη και καθιέρωση προτύπων.

Γιατί χρειαζόμαστε τα πρότυπα;

Πώς γίνεται η διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προμηθευόμαστε;

Δείτε πώς η καθημερινότητα και η ζωή μας βελτιώνεται μέσα από την τυποποίηση.