Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Εκπαίδευση – Παροχή τεχνογνωσίας

Εκπαίδευση - Παροχή τεχνογνωσίας

Ο ΕΛΟΤ παρέχει πληροφόρηση είτε ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτύου, ή μέσω επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του για θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητές του.

Ο ΕΛΟΤ διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια είτε ανοικτά προς το κοινό ή ενδοεπιχειρησιακά σύμφωνα με απαιτήσεις που καθορίζονται από επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς κλπ. με επίκαιρη θεματολογία από την τυποποίηση, την πιστοποίηση και τις επιθεωρήσεις, τις εργαστηριακές δοκιμές, την ποιότητα και άλλα συναφή αντικείμενα, με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων, των επιστημόνων και του ευρύτερου κοινού.

Με το Μνημόνιο Συνεργασίας του 2021 μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) και του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ) υλοποιούνται κοινά προγράμματα επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αξιοποιώντας τη μεθοδολογία (ροή διαδικασιών, έντυπα, κ.λπ.) και τις υποδομές του.