Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Τυποποίηση και Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

Για να εξασφαλιστεί η συνεχής οικονομική ανάπτυξη δεν αρκεί μόνο η δημιουργία νέας γνώσης μέσω της έρευνας και καινοτομίας αλλά θα πρέπει η γνώση αυτή να διαχυθεί αποτελεσματικά και να αξιοποιηθεί αποδοτικά από την οικονομία και τις επιχειρήσεις. Όπως αποδεικνύεται, η τυποποίηση και τα πρότυπα που βασίζονται στη συναίνεση και στη συμμετοχή των ενδιαφερομένων αποτελούν το βέλτιστο τρόπο για τη διάχυση και αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης.

Η τυποποίηση και τα πρότυπα παρέχουν σημαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία και προσφέρουν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις ΜμΕ. Δημιουργούν ίσους όρους ανταγωνισμού, επιτρέπουν την πρόσβαση σε τεχνολογία αιχμής, ενισχύουν την ικανότητα για καινοτομία και συνεισφέρουν στην αποδοτικότερη αξιοποίηση πόρων.

Οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης, CEN και CENELEC, παρέχουν πληροφορίες, εργαλεία και υποστήριξη για να εξηγήσουν τα οφέλη των προτύπων, τον τρόπο χρήσης τους και τον τρόπο συμμετοχής στη διαδικασία ανάπτυξης προτύπων
(https://www.cencenelec.eu/get-involved/small-and-medium-enterprises-smes/smes-and-standards/ ).

Ειδικότερα, ένα ηλεκτρονικό εργαλείο κατάρτισης, σχετικά με την τυποποίηση, τα πρότυπα και τα οφέλη για τις ΜΜΕ έχει αναπτυχθεί από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης σε συνεργασία με το SBS (Small Business Standards) και είναι διαθέσιμο και στην ελληνική γλώσσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://standards-esme.eu/login/index.php.

To 2016, o ΕΛΟΤ, στο πλαίσιο του Συντονιστικού Συμβουλίου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής – Φόρουμ Βιομηχανίας και της συμμετοχής του στην Ομάδα Εργασίας “Βιομηχανία και Καινοτομία” κατέθεσε εμπεριστατωμένη μελέτη με τίτλο “Τυποποίηση και πρότυπα ως μέσο στήριξης της Επιχειρηματικότητας, της Έρευνας & Καινοτομίας και της Ανταγωνιστικότητας” δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ΜμΕ. Η μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ.

Το 2018, ο ΕΛΟΤ συνδιοργάνωσε την Ημερίδα ΓΣΕΒΕΕ – SBS «Πρότυπα και Μικρές Επιχειρήσεις: προκλήσεις και ευκαιρίες».

Το 2019, με σκοπό την ευρύτερη διάδοση προτύπων, που περιλαμβάνονται σε κανονιστικές διατάξεις, ο ΕΛΟΤ διέθεσε με σημαντική έκπτωση συλλογές προτύπων του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων.