Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Συμμετοχή στην Τυποποίηση

 

Προκειμένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθμός συναίνεσης κατά τη διαδικασία εκπόνησης των ελληνικών τυποποιητικών εγγράφων, κύριο μέλημα του ΕΛΟΤ είναι η εμπλοκή στις διαδικασίες τυποποίησης όσο το δυνατόν περισσότερων ενδιαφερομένων-εκπροσώπων φορέων, κλάδων της εθνικής μας οικονομίας και συλλογικών οργάνων.

Η συμμετοχή στα Τεχνικά Όργανα (Τομεακές Επιτροπές, Τεχνικές Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας, Ειδικές Ομάδες Έργου) είναι καταρχήν εθελοντική. Ωστόσο, η συμμετοχή στις διεργασίες της Τυποποίησης προσφέρει σημαντικά τεχνικά και οικονομικά πλεονεκτήματα και αυτό προκαλεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των σχετικών φορέων/κλάδων/συλλογικών οργάνων αλλά και μεμονωμένων εμπειρογνωμόνων.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι, συμμετέχοντας στις Τεχνικά όργανα, μπορούν αφενός με τις τεκμηριωμένες απόψεις τους, να επηρεάσουν τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου των τυποποιητικών εγγράφων και αφετέρου να πληροφορηθούν από «πρώτο χέρι» και άμεσα για τις νέες τάσεις που θα καθιερωθούν με την εφαρμογή τους.