Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Τυποποίηση ανά Τομέα

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης οι Τομείς Τυποποίησης είναι οι ακόλουθοι:
Α/Α Τίτλος Τομέα
01 Μετρήσεις, Δοκιμές, Όργανα και Υλικά
02 Μηχανική Περιβάλλοντος και Ασφαλείας
03 Ενεργειακή Τεχνολογία
04 Ηλεκτροτεχνολογία
05 Επικοινωνίες – Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα / Ηλεκτρομαγνητικές Παρεμβολές
06 Τεχνολογία ΗΥ & Ελέγχου
07 Μηχανολογία
08 Μηχανική παραγωγής
09 Μηχανική μεταφορών
10 Κατασκευές
11 Μεταλλουργία
12 Χημική τεχνολογία , Ξύλο, χαρτί, ίνες, υφάσματα
13 Καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες
14 Επιστήμες Υγείας
15 Τεχνολογία Τροφίμων, Καπνού , Αγροτικές και Ιχθυο-καλλιέργειες
16 Επιστήμες Διοίκησης, ανθρωπιστικές και πολιτισμικές επιστήμες
17 Ηλεκτρικά συστήματα ισχύος – μετατροπείς / μετασχηματιστές, θέματα ασφαλείας και περιβαλλοντικά.