Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Επιτροπές Τυποποίησης

te banner4

Η δραστηριότητα της τυποποίησης στηρίζεται στη λειτουργία Τεχνικών Επιτροπών Τομέα (ΤΕ-Τ), Τεχνικών Επιτροπών (ΤΕ) και Ομάδων Εργασίας (ΟΕ). Τα μέλη που στελεχώνουν τόσο τις Τομεακές όσο και τις Τεχνικές Επιτροπές είναι εμπειρογνώμονες – εκπρόσωποι σχετικών με το αντικείμενο φορέων (π.χ. δημόσια διοίκηση, κλαδικοί φορείς, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, κοινωνικοί εταίροι κ.τ.λ.). Το αντικείμενο των Τεχνικών Επιτροπών Τομέα (ΤΕ-Τ) και των Τεχνικών Επιτροπών (ΤΕ) είναι να εισηγούνται στη Διοίκηση του ΕΛΟΤ  αλλά και να εκπονούν ελληνικά τυποποιητικά έγγραφα, να παρακολουθούν και να συμμετέχουν τις σχετικές δραστηριότητες της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Τυποποίησης και τέλος να διαμορφώνουν τις εθνικές θέσεις. Ο ΕΛΟΤ έχοντας επανασυστήσει πάνω από 30 Τεχνικές Επιτροπές βρίσκεται σε μια διαρκή διαδικασία στελέχωσης των οργάνων τυποποίησης.

Η δραστηριότητα της τυποποίησης στηρίζεται στη λειτουργία Τεχνικών Επιτροπών Τομέα (ΤΕ-Τ), Τεχνικών Επιτροπών (ΤΕ) και Ομάδων Εργασίας (ΟΕ).

Τα μέλη που στελεχώνουν τόσο τις Τομεακές όσο και τις Τεχνικές Επιτροπές είναι εμπειρογνώμονες – εκπρόσωποι σχετικών με το αντικείμενο φορέων (π.χ. δημόσια διοίκηση, κλαδικοί φορείς, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, κοινωνικοί εταίροι κ.τ.λ.).

Το αντικείμενο των Τεχνικών Επιτροπών Τομέα (ΤΕ-Τ) και των Τεχνικών Επιτροπών (ΤΕ) είναι να εισηγούνται στη Διοίκηση του ΕΛΟΤ  αλλά και να εκπονούν ελληνικά τυποποιητικά έγγραφα, να παρακολουθούν και να συμμετέχουν τις σχετικές δραστηριότητες της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Τυποποίησης και τέλος να διαμορφώνουν τις εθνικές θέσεις.

Ο ΕΛΟΤ έχοντας επανασυστήσει πάνω από 30 Τεχνικές Επιτροπές βρίσκεται σε μια διαρκή διαδικασία στελέχωσης των οργάνων τυποποίησης.