Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Τυποποίηση και Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Η τυποποίηση αποτελεί ισχυρό και στρατηγικό εργαλείο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών πολιτικών. Η Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τυποποίηση, διότι τα πρότυπα μπορούν να επηρεάσουν τους περισσότερους τομείς δημόσιου ενδιαφέροντος, όπως η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, η λειτουργία της ενιαίας αγοράς, η προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, χωρίς να λησμονείται η ενίσχυση της καινοτομίας. (https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards_en )