Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

14/10/2012 – Παγκόσμια ημέρα προτύπων – Μήνυμα του ΕΛΟΤ

Μήνυμα του ΕΛΟΤ για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων 2012, 14 Οκτωβρίου, 2012

 

Λιγότερα απόβλητα, καλύτερα αποτελέσματα – Τα Πρότυπα συντελούν στην αύξηση της αποδοτικότητας

 

Τα πρότυπα που υιοθετεί ή δημιουργεί ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) είναι ζωτικής σημασίας για την αύξηση της αποδοτικότητας. Αυτή η γενική και διεθνής διαπίστωση είναι εξαιρετικής σημασίας καθώς παγκόσμιες προκλήσεις όπως η βιώσιμη ανάπτυξη και η οικονομική αβεβαιότητα, ιδιαίτερα στη χώρα μας,  απαιτούν από τους διάφορους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα με λιγότερα απόβλητα.

Πολύ απλά, η αποδοτικότητα δείχνει την ικανότητα επίτευξης των στόχων με την εφαρμογή διαδικασιών για την ανάπτυξη προϊόντων ή υπηρεσιών της βέλτιστης ποιότητας με ελάχιστα απόβλητα, έξοδα, ή περιττές προσπάθειες. Αυτό βοηθά τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους και να επιτύχουν τους στόχους τους και είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία στο δύσκολο και ανταγωνιστικό σημερινό οικονομικό περιβάλλον.

Στο σημερινό ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και περίπλοκο κόσμο, το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης, εξεταζόμενο από οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική άποψη, σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι πιο αποδοτικές σε ένα ευρύ φάσμα μέτρων και θεμάτων.

Τα διεθνή πρότυπα είναι ισχυρά εργαλεία για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες της αγοράς. Αναπτύχθηκαν από ειδικούς και περιέχουν διεθνώς εναρμονισμένες βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση, σύγκριση και αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωση των αποβλήτων.

Για παράδειγμα, με την παροχή κοινών προδιαγραφών, τα πρότυπα επιτρέπουν σε προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες από διάφορους προμηθευτές  να ταιριάζουν μεταξύ τους σαν τα κομμάτια ενός παζλ. Υποστηρίζουν τη διαλειτουργικότητα και συμβατότητα, παρέχοντας μια σταθερή βάση για την ανάπτυξη καινοτομιών και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά νέων προϊόντων. Εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί, οι ρυθμιστικές και ελεγκτικές Αρχές και οι ερευνητές, δεν χρειάζεται να επανεφεύρουν τον τροχό, και μπορούν να επενδύσουν σε άλλες προτεραιότητες.

Η σύγχρονη τεχνογνωσία που περιέχεται στα πρότυπα είναι προσιτή σε όλους και βοηθά να γίνεται η καλύτερη δυνατή χρήση των ανθρώπινων και υλικών τους πόρων. Τα πρότυπα διευκολύνουν τη δημιουργία πιο αποδοτικών βιομηχανικών και επιχειρηματικών διαδικασιών, επιτρέποντας σε εταιρείες να ανταγωνίζονται σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή/και παγκόσμιο επίπεδο και να παράγουν γρηγορότερα, για περισσότερες αγορές και με μικρότερο κόστος.

Με τον τρόπο αυτό, τα πρότυπα βοηθούν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών, εστιάζοντας παράλληλα στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών τους. Οι ρυθμιστικές και ελεγκτικές Αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν τα πρότυπα ως μέσο για την απόδειξη της συμμόρφωσης και ως βάση για  κανονισμούς φιλικούς προς την αγορά και προς τον καταναλωτή. Και οι καταναλωτές μπορούν να είναι σίγουροι ότι τα πρότυπα προωθούν την αποδοτικότητα σε θέματα ενδιαφέροντός τους, όπως η επισήμανση του προϊόντος ή η ασφάλειά του.

Το τελικό αποτέλεσμα; Τα Πρότυπα του ΕΛΟΤ, όχι μόνο είναι χρήσιμα για τις επιχειρήσεις, αλλά επιπλέον η επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας βοηθά την χώρα μας να κάνει καλύτερη χρήση των πόρων της, συμβάλλοντας σε μια κοινωνία με περισσότερη αειφορία.