Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

2ημερο Συνέδριο Market Control Greece – Bulgaria στην Κομοτηνή

Η ποιότητα και η πιστοποίηση των προϊόντων δεν αποτελεί μόνο τυπική, αλλά και ουσιαστική προϋπόθεση για την είσοδο των επιχειρήσεων σε ξένες αγορές και μάλιστα στις αγορές των αναπτυγμένων χωρών της ΕΕ, που εφαρμόζουν αυστηρά πρότυπα ελέγχου για τα εισαγόμενα προϊόντα. Αυτό θα είναι το αντικείμενο του Συνεδρίου με τίτλο:

«REGIONAL BRANDING: Σήμα Ποιότητας στη διασυνοριακή Περιοχή της Ροδόπης»

που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Μαρτίου από τις 15.00 έως τις 21.00 και το Σάββατο 2 Μαρτίου από τις 10.00 έως τις 14.30 στην Κομοτηνή, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Hotel Arcadia.

Το Συνέδριο οργανώνεται στο πλαίσιο του έργου Προώθηση «Τυποποίησης / Πιστοποίησης / Ελέγχου Αγοράς» στις Διαπεριφερειακές Περιοχές του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG, με το ακρωνύμιο MARKET CONTROL (ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ) και υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013».
Το έργο αναμένεται να ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή των επιχειρήσεων σε θέματα ποιότητας στη διασυνοριακή περιοχή, να τονώσει την εξωστρέφεια των εμπλεκόμενων φορέων και να θέσει σε εφαρμογή έναν ενιαίο μηχανισμό ενδελεχούς ελέγχου της αγοράς που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των διασυνοριακών περιοχών και θα προστατεύσει από αθέμιτο ανταγωνισμό τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα που είναι πιστοποιημένα με σήματα και πιστοποιητικά αμφιβόλου προέλευσης και αξιοπιστίας.
Οι συμμετέχοντες φορείς του έργου είναι ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) ως επικεφαλής εταίρος, ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης (ΕΒΕ Ροδόπης) και το Εμπορικό και Επαγγελματικό Επιμελητήριο του Haskovo (HCCI).
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και τους Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013».