Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Αλλαγή Α/A συστήματος ΕΣΗΔΗΣ του διαγωνισμού αναθεώρησης της 1ης έκδοσης 314 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)

Αρ. πρωτ: 429-2020/17-02-2020

ΠΡΟΣ

Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

 

Αλλαγή Α/A συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Α’ φάση του διαγωνισμού με κλειστή διαδικασία αναθεώρησης της 1ης έκδοσης 314 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικού προβλήματος του ΕΣΗΔΗΣ ο ΝΕΟΣ συστημικός αριθμός του διαγωνισμού για την  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Α’ φάση του διαγωνισμού με κλειστή διαδικασία αναθεώρησης της 1ης έκδοσης 314 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) είναι ο 86190 και μόνο εκεί μπορούν να υποβληθούν προσφορές.

Δεν μπορούν να υποβληθούν πλέον στον συστημικό αριθμό 86126.

Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της διακήρυξης με αριθμό 1/2020 και αριθμό πρωτοκόλλου 367/11-02-2020.

Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας αρχής:
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΥΠ)
Λ. Κηφισού 50, ΤΚ 12133
Πληροφορίες: κος Γεώργιος Χαϊτίδης, Τμήμα Προμηθειών, τηλ:+30 210 2120318,
email: gchch [at] elot [dot] gr.