Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Ανασκόπηση τεχνικών προδιαγραφών – ΕΤΕΠ – Παράταση υποβολής σχολίων έως 24-4-2017

ανασκοπηση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΕΤΕΠ

 

Παράταση υποβολής σχολίων έως Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017

 

Τα κείμενα των 272 ΕΤΕΠ, που αναφέρονται στον σχετικό πίνακα, τίθενται σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων από τη μέχρι σήμερα χρήση τους και την ενημέρωσή τους με υφιστάμενα ευρωπαϊκά πρότυπα.

 

 

Σε συνέχεια του από 15/02/2017 Δελτίου Τύπου του ΕΛΟΤ για την ανασκόπηση των Τεχνικών Προδιαγραφών – ΕΤΕΠ για τα Τεχνικά Έργα, ο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ συνεχίζει την διαδικασία υποβολής σχολίων έως τη Δευτέρα  26 Ιουνίου 2017 για τις ΕΤΕΠ που αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ 272 ΕΤΕΠ ΥΠΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ.

Όλα τα κείμενα των ΕΤΕΠ έχουν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β 2221/30.07.2012 και είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.et.gr/index.php/101-2013-01-30-08-00-00/2013-03-05-06-42-10/221-273-2221-30-07-2012

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει στον ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ/Διεύθυνση Τυποποίησης, τυχόν παρατηρήσεις, προτάσεις αλλαγής κ.λπ. όπως προέκυψαν από την χρήση και εφαρμογή των ως άνω κειμένων των ΕΤΕΠ, απαντώντας στα ακόλουθα ερωτήματα:

Q1 Παράγραφοι της ΕΤΕΠ που χρειάζονται διορθώσεις εκδοτικών παροραμάτων ή τεχνικών λαθών;
Q2 Παράγραφοι της ΕΤΕΠ προς βελτίωση ασαφειών;
Q3 Υφιστάμενα ευρωπαϊκά πρότυπα σχετικά με την ΕΤΕΠ που δεν έχουν ληφθεί υπόψη
Q4 Υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Δίκαιο σχετικό με την κάθε ΕΤΕΠ που δεν έχει ληφθεί υπόψη

Για τη διευκόλυνση υποβολής και διαχείρισης των υποβαλλόμενων σχολίων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώνουν το έντυπο σχολιασμού σημειώνοντας ευκρινώς τον κωδικό του σχολιαζόμενου εγγράφου (π.χ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-XX-XX-XX-XX).

 

Πληροφορίες
κα Ευαγγελία Αλεξανδρή, τηλ. 2102120125

 

Ηλεκτρονική αποστολή σχολίων
etep [at] elot.gr