Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Ανασκόπηση τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) – Υποβολή σχολίων έως 17-07-2017

Παράταση υποβολής σχολίων έως Δευτέρα 24 Απριλίου 2017

ανασκοπηση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΤΕΠ

Υποβολή σχολίων έως 24.03.2017

 

Τα κείμενα των 372 ΕΤΕΠ, που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα, τίθενται σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων από τη μέχρι σήμερα χρήση τους και την ενημέρωσή τους με υφιστάμενα ευρωπαϊκά πρότυπα.

 

Η ανασκόπηση των 372 ΕΤΕΠ είναι βασική δραστηριότητα της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές Τεχνικών Έργων» και βασίζεται στην υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ Υπ.Υ.ΜΕ και ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ (υποέργο 2) για την εκπόνηση μελέτης ελέγχου 372 ΕΤΕΠ με αντικείμενο τον προσδιορισμό αυτών που χρήζουν αναθεώρησης λόγω ασυμβατότητας με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα.

 

Τα ανωτέρω κείμενα έχουν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β 2221/30.07.2012

http://www.et.gr/index.php/101-2013-01-30-08-00-00/2013-03-05-06-42-10/221-273-2221-30-07-2012

 

Με βάση τα παραπάνω καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει στον ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ/Διεύθυνση Τυποποίησης, τυχόν παρατηρήσεις, προτάσεις αλλαγής κ.λπ. όπως προέκυψαν από την χρήση και εφαρμογή των ως άνω κειμένων των ΕΤΕΠ, απαντώντας στα ακόλουθα ερωτήματα:

Q1 Παράγραφοι της ΕΤΕΠ που χρειάζονται διορθώσεις εκδοτικών παροραμάτων ή τεχνικών λαθών;

Q2 Παράγραφοι της ΕΤΕΠ προς βελτίωση ασαφειών;

Q3 Υφιστάμενα ευρωπαϊκά πρότυπα σχετικά με την ΕΤΕΠ που δεν έχουν ληφθεί υπόψη

Q4 Υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Δίκαιο σχετικό με την κάθε ΕΤΕΠ που δεν έχει ληφθεί υπόψη

 

Για τη διευκόλυνση υποβολής και διαχείρισης των υποβαλλόμενων σχολίων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώνουν το έντυπο σχολιασμού σημειώνοντας ευκρινώς τον κωδικό του σχολιαζόμενου εγγράφου (π.χ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-XX-XX-XX-XX).

 

Πληροφορίες
κα Ευαγγελία Αλεξανδρή, τηλ. 2102120125

 

Ηλεκτρονική αποστολή σχολίων

etep [at] elot.gr