Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Ανασύσταση και ανασυγκρότηση Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 2 “Περιβάλλον και Κυκλική Οικονομία”

lampa 0

Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ κα Γεωργία Ρεμπούτσικα, στο πλαίσιο λειτουργίας Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης αλλά και της παρακολούθησης της εξέλιξης της επιστήμης και τη προσφοράς του ΕΛΟΤ στο Περιβάλλον, ενέκρινε την ανασύσταση και ανασυγκρότηση της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 2  με  τίτλο: «Περιβάλλον και Κυκλική Οικονομία»

Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η τυποποίηση στο πεδίο του περιβάλλοντος, της κυκλικής οικονομίας και του περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού, της κατάταξης και ανακατάταξης ή αποχαρακτηρισµού υγρών και στερεών αποβλήτων αλλά και η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων, εννέα (9) τεχνικών επιτροπών της CEN που είναι η CEN/CLC/JTC 10, η CEN/TC 183, 195, 230, 243, 264, 308, 426 & 444 και επτά (7) τεχνικών επιτροπών του ISO που είναι η ISO/TC 142, 146, 147, 190, 207, 275 & 323

Την Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ ΤΕ 2, θα πλαισιώσουν επιστήμονες και εμπειρογνώμονες ειδικοί στο αντικείμενό της και εκπρόσωποι από τους παρακάτω φορείς:

 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 2. Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης
 3. Πράσινο Ταμείο
 4. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 5. Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων
 6. Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ)
 7. Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) – Hellenic Recovery Recycling Corporation (HERRCO)
 8. ΣΕΒ – Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 9. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος
 10. Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης
 11. ECOCITY, Εθελοντικός Οργανισμός για το Αστικό Περιβάλλον
 12. Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων – HellasLab

Τη λειτουργία και γενικά την υποστήριξη της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 2 «Περιβάλλον και Κυκλική Οικονομία» έχει αναλάβει το Τμήμα Τυποποίησης  της ΑΛΜ ΕΛΟΤ