Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Ανασύσταση της Τεχνικής επιτροπής ΕΛΟΤ/ ΤΕ 44 «Ηλεκτρικός εξοπλισμός για εκρήξιμο περιβάλλον»

eikon

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ κα Γεωργία Ρεμπούτσικα, στο πλαίσιο της συνολικής αναθεώρησης της λειτουργίας των Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης και της ευρύτερης αντιπροσώπευσης των παραγωγικών μονάδων αλλά και των χρηστών των προτύπων, ενέκρινε την  ανασύσταση της Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης ΤΕ 44 «Ηλεκτρικός εξοπλισμός για εκρήξιμο περιβάλλον».

Στόχος αυτής της ενέργειας είναι η εκπροσώπηση περισσότερων σχετικών φορέων στην εν λόγω Τεχνική Επιτροπή, έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη απεικόνιση της συναίνεσης των ενδιαφερομένων μερών σε εθνικό επίπεδο.

Την Τεχνική Επιτροπή ΤΕ 44 θα έχει ως αντικείμενο,

 • την παρακολούθηση των τυποποιητικών εργασιών των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών και Διεθνών Επιτροπών CENELEC, IEC/TC 31 “Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres” και των Οργάνων Εργασίας τους,
 • την παρακολούθηση των εργασιών του σχήματος αξιολόγησης συμμόρφωσης για εκρήξιμες ατμόσφαιρες της Διεθνούς Επιτροπής IECEx.

Τα μέλη της τεχνικής επιτροπής προέρχονται από :

 • Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων/Γεν.Γραμ. Βιομηχανίας (Δ/νση  Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας)Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ)
 • Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων (HellasLab)
 • Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (HellasCert)
 • Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
 • Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ)
 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο [ΕΜΠ/Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ)]
 • KR HELLAS (IECEx NCB)
 • Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Ηλεκτρολογικού Υλικού (ΣΕΠΗΥ)
 • Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας  Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΕΛΙΤΗΕ)
 • Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (EΛΙΝΥΑΕ)

Η λειτουργία και η εν γένει υποστήριξη της εν λόγω Επιτροπής ανατίθεται στο τμήμα Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης, Πληροφορικής και Επικοινωνιών της ΑΛΜ ΕΛΟΤ.