Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Ανασύσταση της Τεχνικής επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 49 “ Προϊόντα δομικών κατασκευών από σίδηρο και χάλυβα”

sidero

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ κα Γεωργία Ρεμπούτσικα, στο πλαίσιο της συνολικής αναθεώρησης της λειτουργίας των Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης και της καλύτερης αντιπροσώπευσης των παραγωγικών μονάδων αλλά και των χρηστών των προτύπων για ασφαλείς κατασκευές, ενέκρινε την  ανασύσταση της Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης ΤΕ 49 «Προϊόντα δομικών κατασκευών από σίδηρο και χάλυβα». Αυτή προήλθε από την συγχώνευση και συνένωση των αντικειμένων των τεχνικών επιτροπών, ΤΕ 49 «Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος» και της ΤΕ 57 «Σίδηρος και Χάλυβας  του τομέα της Μεταλλουργίας», έτσι ώστε να ακολουθούν τις σχετικές Επιτροπές CEN/ISO.

Στόχος αυτής της ενέργειας είναι η εκπροσώπηση περισσότερων σχετικών φορέων στην εν λόγω Τεχνική Επιτροπή, έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη απεικόνιση της συναίνεσης των ενδιαφερομένων μερών σε εθνικό επίπεδο.

Την Τεχνική Επιτροπή ΤΕ 49 θα έχει ως αντικείμενο:

 • την τυποποίηση της ορολογίας και ταξινόμησης, των μεθόδων δοκιμής και των προδιαγραφών των προϊόντων δομικών κατασκευών από σίδηρο και χάλυβα
 • την παρακολούθηση των εργασιών τυποποίησης στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και ιδιαίτερα των εργασιών των Τεχνικών επιτροπών :       

      CEN/TC 459   ECISS – European Committee for Iron and Steel Standardization

      ISO/TC 17 Steel, ISO/TC 25 Cast irons and pig irons, ISO/TC 102 Iron ore and direct reduced iron, και

 • την εισήγηση στον ΕΛΟΤ για τη διατύπωση των ελληνικών απόψεων επί των τεχνικών θεμάτων που εμπίπτουν στο αντικείμενό της

Τα μέλη της τεχνικής επιτροπής προέρχονται από :

 • Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων/Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.
 • Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών / Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.)
 • Ένωση Χαλυβουργιών Ελλάδος (ΕΝ.Χ.Ε.)
 • Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.)
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)/ Τομέας Δομοστατικής  – Εργαστήριο οπλισμένου Σκυροδέματος
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)/Σχολή Μεταλλουργών/Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας
 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
 • Γενικό Χημείο του Κράτους

Η λειτουργία και η εν γένει υποστήριξη της εν λόγω Επιτροπής ανατίθεται στο Τμήμα Τυποποίησης της ΑΛΜ ΕΛΟΤ.