Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Αναθεώρηση των προτύπων ISO 9000 και ISO 9001

Αναθεώρηση των προτύπων διαχείρισης της ποιότητας
ISO 9000 και ISO 9001

Τα πιο γνωστά πρότυπα διεθνώς, το ISO 9000 και ISO 9001, αναθεωρούνται. Η νέα έκδοση  αναμένεται μέχρι τέλους του 2015.

Το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας/ΕΛΟΤ ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης για τα σχέδια Διεθνών Προτύπων

prEN ISO 9000 «Quality management systemsFundamentals and Vocabulary» και
prEN ISO 9001 «Quality management systemsRequirements»

που ολοκληρώνεται την 1η Οκτωβρίου 2014.

Στο συνημμένο αρχείο παρουσιάζονται οι βασικές αλλαγές στα πρότυπα της σειράς 9000.

 

Το κείμενο των αναφερόμενων σχεδίων, στην αγγλική γλώσσα, διατίθεται από τη βιβλιοθήκη του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ:

Βιβλιοθήκη Αθηνών
Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι
Τηλ.: 210 2120210, 210 2120207
Fax.: 210 2120325

Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης
Διασταύρωση Οδών: ΝΒ6 και ΔΑ10 Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022  Σίνδος, Θεσσαλονίκη (ΕΣΥΠ/ΕΙΜ)
Τηλ.: 2310 569978
Fax.: 2310 569960

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει, συμπληρώνοντας το συνημμένο ειδικό έντυπο, παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων καθώς και γενικά σχόλια για την προστιθέμενη αξία  των συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας.

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΕΣΥΠ/Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
Λ. Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι, ΕΛΛΑΔΑ
Διεύθυνση Τυποποίησης
Τηλ.: 210 2120 108
Τ/Ο.: 210 2120 131
Ηλ. Ταχ.:
dtenq [at] elot.gr