Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Απολογισμός εκδηλώσεων για Βιώσιμες και Έξυπνες Πόλεις

Απολογισμός εκδηλώσεων για Βιώσιμες και Έξυπνες πόλεις

 

Αθήνα, 13 Οκτ. 2017 – Θεσσαλονίκη, 15 Δεκ. 2017

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις:

«Πρότυπα για Βιώσιμες και Έξυπνες Πόλεις», Αθήνα, 13 Οκτ. 2017, με συνδιοργανωτές τους Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας/Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ/ΕΣΥΠ) και

«Γνώση, Τεχνολογία και Πρότυπα για Βιώσιμες και Έξυπνες Πόλεις», Θεσσαλονίκη, 15 Δεκ. 2017, με συνδιοργανωτές τους Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης/με τη συμμετοχή 11 Δήμων συμπεριλαμβανομένου του Δήμου Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας/Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ/ΕΣΥΠ).

 

Η πρωτοβουλία του ΕΛΟΤ για την ανάπτυξη ελληνικού προτύπου με τη συνεργασία της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας βρίσκει ανταπόκριση από τους πρωτοπόρους, στην υιοθέτηση έξυπνων λύσεων στις θεματικές βιωσιμότητας, Δήμους της χώρας και τους Παρόχους έξυπνων υποδομών, δικτύων και υπηρεσιών.

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1457 προβλέπεται να δοθεί για ανοικτή δημόσια κρίση επί τρίμηνο, στις αρχές του 2018 και να εκδοθεί τελικά μέχρι τον Ιούνιο του 2018. Το πρότυπο προβλέπεται να αποτελέσει οδηγό εφαρμογής για τον καθορισμό στρατηγικής βιωσιμότητας, την επιλογή των θεμάτων και ενεργειών βελτίωσης των επιδόσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων και την επικοινωνία ενεργειών και αποτελεσμάτων για την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή των πολιτών και τη διαξιολόγηση με άλλες πόλεις εντός και εκτός της χώρας με την αξιοποίηση αντικειμενικών δεικτών αναφοράς επιδόσεων.

Οι δείκτες συμπεριλαμβάνουν τους δείκτες διεθνών προτύπων και προτεινόμενους  δείκτες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και αντανακλούν το  σημερινό επίπεδο ωριμότητας των πρωτοπόρων ελληνικών πόλεων που συμμετέχουν ήδη σε δίκτυα ή προγράμματα βιωσιμότητας ή ανθεκτικότητας και αξιοποιούν έξυπνες τεχνολογίες.

Ο ΕΛΟΤ

ευχαριστεί για τη μέχρι σήμερα υποστήριξη και συνεργασία την ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων) και τους Δήμους Αθηναίων, Τρικκαίων, Θεσσαλονίκης και τη Μητροπολιτική Αναπτυξιακή. Ειδικότερα για την καλύτερη  συνεργασία με τους φορείς στη Θεσσαλονίκη, επιδιώκει και προσβλέπει στην Υπογραφή Προγραμματικών Συμφωνιών με Μητροπολιτική Αναπτυξιακή, ΑΠΘ και ΕΚΕΤΑ, ειδικότερα για τη συνεργασία σε ερευνητικά, τυποποιητικά και άλλα αναπτυξιακά έργα.

χαιρετίζει με ικανοποίηση το ενδιαφέρον για συνεργασία και ευχαριστεί για την οικονομική στήριξη τους χορηγούς από τον Ιδιωτικό Τομέα/Παρόχους

·         ΑΝΑΜΕΤ/ΒΙΟΧΑΛΚΟ

·         CISCO

·         ΚΑΥΚΑΣ

·         Όμιλος ΟΤΕ

·         SIEMENS

·         SAP

·         SPACE

·         VODAFONE,

προσβλέπει στη συνέχιση της συνεργασίας και την οικονομική υποστήριξη από τις ως άνω εταιρείες, τον Σύνδεσμο Εταιρειών Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΠΕ) και την Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ) για τη συμμετοχή και εκπροσώπηση της χώρας στις σχετικές Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Επιτροπές που εκπονούν τα πρότυπα για τις έξυπνες υποδομές και βιώσιμες πόλεις και την προσαρμογή, ανάπτυξη και διάδοση του τυποποιητικού έργου και των προτύπων στην Ελλάδα και

ευχαριστεί τους χορηγούς επικοινωνίας

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ,   ypodomes.com,   FM100,   TV100

 

Μπορείτε να βρείτε τις εισηγήσεις των εκδηλώσεων στους συνδέσμους http://www.elot.gr/1397_ELL_HTML.aspx (Αθήνα) και http://www.elot.gr/1404_ELL_HTML.aspx (Θεσσαλονίκη).

Τα βίντεο της εκδήλωσης στην Αθήνα, συνολικά και ανά ομιλητή, είναι διαθέσιμα στο αποθετήριο Ήλιος του ΕΙΕ, στη σελίδα http://helioseie.ekt.gr/EIE/handle/10442/15591.

Επίσης, μπορείτε να δείτε περισσότερα για τις πρωτοβουλίες ανάπτυξης ελληνικού προτύπου για τα Συστήματα Διαχείρισης της Βιωσιμότητας των πόλεων/δήμων στον σύνδεσμο http://www.elot.gr/1393_ELL_HTML.aspx.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Σαριδάκης Ιωάννης, ixs [at] elot.gr, τηλ. 210 2120113