Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Call for the selection of experts – CEN/ «Thermal solar systems and components»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εμπειρογνώμονες τυποποίησης / Call for the selection of experts – CEN/TC312 « Thermal solar systems and components »

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ), ως ο εθνικός φορέας τυποποίησης μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) που έχει αναλάβει τη Γραμματεία της ευρωπαϊκής τεχνικής επιτροπής τυποποίησης CEN/TC 312 « Thermal solar systems and components », συμμετέχει στο Έργο που αφορά την υλοποίηση των αιτημάτων τυποποίησης M/534 & M/535 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) για αναθεώρηση ευρωπαϊκών προτύπων (Specific Agreement N° CEN/534-535/2015-14 ‘Water and Space Heater Ecodesign’).
Στο πλαίσιο αυτό προτίθεται να προχωρήσει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή και ανάθεση εργασιών σε δύο (2) εμπειρογνώμονες τυποποίησης, σχετικούς με το αντικείμενο της CEN/TC 312, που θα καλύψουν ανάγκες σε ότι αφορά:
α) συντονισμό μεταξύ της CEN/TC 312 και των εργασιών του Έργου, και
β) εκπροσώπηση της CEN/TC 312 στην Ομάδα Διαχείρισης του Έργου

Η αίτηση υποβάλλεται στο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ/Διεύθυνση Τυποποίησης, Λ. Κηφισού 50, 121 33 Αθήνα (υπόψη κας. Λίζας Παπασταθοπούλου τηλ. 210-2120106) στην ηλεκτρονική Δ/νση papastathopoulou [at] elot.gr.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 2017-08-31.

NQIS/ELOT as the NSB holding the Secretariat of CEN/TC 312 “Thermal solar systems and components” initiates this call for the selection of experts to support the implementation of the Specific Agreement N° CEN/534-535/2015-14 ‘Water and Space Heater Ecodesign’ (Project)
The call refers to the selection of:
a) A Liaison officer for coordination between Work Packages of the Project and CEN/TC 312, and
b) A Representative of CEN/TC 312 in the Steering Group that will be established for the coordination of the project.

Application should be submitted to NQIS/ELOT, Standardization Division, 50 Kifissou Av, 121 33 Peristeri, GREECE (attn. Ms L. Papastathopoulou tel.. 210-2120106) email papastathopoulou [at] elot.gr.

Deadline for submission: 2017-08-31.