Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

CEN – Προκήρυξη διαγωνισμού της 2ης φάσης εκπόνησης της νέας γενιάς των Ευρωκωδίκων

CEN – Προκήρυξη διαγωνισμού της 2ης φάσης εκπόνησης
της νέας γενιάς των Ευρωκωδίκων

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανακοινώθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), για συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενες Ομάδες Έργου της Τεχνικής Επιτροπής CEN/TC 250 «Structural Eurocodes».

Η 2η φάση αποτελεί μέρος ενός εξαετούς προγράμματος εργασιών, το οποίο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκπόνηση της επόμενης γενιάς των Ευρωπαϊκών Προτύπων για τον δομητικό  και γεωτεχνικό σχεδιασμό των κτιρίων και τεχνικών έργων (EN 1990 – EN 1999). Τα νέα Πρότυπα που αναμένεται να δημοσιευθούν το 2020 θα υιοθετούν τις νέες τεχνολογίες και τις ανάγκες της αγοράς, με ιδιαίτερη εστίαση στη φιλικότητα χρήσης των Ευρωκωδίκων, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων κειμένων των Ευρωκωδίκων.

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται ειδικοί εμπειρογνώμονες στον τομέα τους, να υποβάλουν πρόταση συμμετοχής στις 22 Ομάδες της 2ης φάσης του έργου, οι οποίες θα αναλάβουν την εκπόνηση των νέων κειμένων της φάσης αυτής υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της CEN/TC 250.

Η διαδικασία επιλογής εμπειρογνωμόνων συντονίζεται από τον φορέα τυποποίησης της Ολλανδίας (ΝΕΝ), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) και τον φορέα τυποποίησης της Βρετανίας (BSI).

Τα έγγραφα της προκήρυξης διατίθενται ηλεκτρονικά από τον ιστότοπο του ΝΕΝ, https://www.nen.nl/Normontwikkeling/Eurocodes-2020.htm

Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων για συμμετοχή στο έργο είναι η 6η Φεβρουαρίου 2017.