Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

CEN – Πρόσκληση για συμμετοχή στην 3η και 4η φάση εκπόνησης της νέας γενιάς των Ευρωκωδίκων

CEN – Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην 3η και 4η φάση εκπόνησης της νέας γενιάς των Ευρωκωδίκων

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανακοινώθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), για συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενες Ομάδες Έργου της Τεχνικής Επιτροπής CEN/TC 250 «Structural Eurocodes».

Η 3η και 4η φάση αποτελούν μέρος ενός επταετούς προγράμματος εργασιών Τυποποίησης, το οποίο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκπόνηση της επόμενης γενιάς των Ευρωπαϊκών Προτύπων (EN 1990 – EN 1999) για τον δομητικό και γεωτεχνικό σχεδιασμό κτιρίων και τεχνικών έργων.

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται ειδικοί εμπειρογνώμονες στον τομέα τους, να υποβάλουν πρόταση συμμετοχής στις Ομάδες της 3ης και 4ης φάσης του έργου, οι οποίες θα αναλάβουν την εκπόνηση των νέων κειμένων υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της CEN/TC 250.

Η διαδικασία επιλογής εμπειρογνωμόνων συντονίζεται από τον φορέα τυποποίησης της Ολλανδίας (ΝΕΝ), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) και τον φορέα τυποποίησης της Βρετανίας (BSI).

Τα έγγραφα της πρόσκλησης διατίθενται ηλεκτρονικά από τον ιστότοπο του ΝΕΝ, https://www.nen.nl/Normontwikkeling/Eurocodes-2020.htm.

Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων για συμμετοχή στο έργο είναι η 5η Φεβρουαρίου 2018.