Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

DEVOPS COMPETENCES FOR SMART CITIES – Μαθήματα εξειδίκευσης

DEVOPS COMPETENCES FOR SMART CITIES – Μαθήματα εξειδίκευσης

 

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ με τίτλο DEVOPS COMPETENCES FOR SMART CITIES (Project No. 601015-EPP 1 2018 1 EL EPPKA2 SSA), που στην Ελλάδα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και τις Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας (CITIESNET), πραγματοποιείται ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευση όσων επιθυμούν να επιμορφωθούν στον τομέα των ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.

Προθεσμία εγγραφής: 17/02/2021

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο κατωτέρω έγγραφο.