Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Διάθεση με σημαντική έκπτωση συλλογών προτύπων του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων

Διάθεση με σημαντική έκπτωση συλλογών προτύπων του
Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ. 41/2018 – ΦΕΚ Α’ 80/7-5-2018)

 

Με σκοπό την ευρύτερη διάδοση των προτύπων που περιλαμβάνονται σε κανονιστικές διατάξεις, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ αποφάσισε τη διάθεση συλλογών προτύπων του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ. 41/2018 – ΦΕΚ Α’ 80/7-5-2018) με σημαντική έκπτωση.

Οι συλλογές τις οποίες μπορείτε να δείτε ακολουθώντας τους υπερσυνδέσμους είναι οι ακόλουθες:

  1η συλλογή: 34 πρότυπα τα οποία περιλαμβάνονται ανά θεματικές ενότητες στο Παράρτημα Γ, Πίνακας Γ.2 «Πρότυπες δοκιμές πυραντίστασης για τον καθορισμό του δείκτη πυραντίστασης» του Κανονισμού,
   2η συλλογή: 32 πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 54 «Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού»,
   3η συλλογή: 15 πρότυπα τα οποία αναφέρονται στο κείμενο του Κανονισμού.

Οι τιμές των συλλογών των προτύπων επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%.

Τα πρότυπα διατίθενται με μια άδεια χρήσης, εγγεγραμμένα σε CD σε ηλεκτρονική μορφή pdf με δυνατότητα εκτύπωσης. Είναι υδατογραφημένα και κλειδωμένα ως προς την αντιγραφή και επικόλληση.

Για την προμήθεια μίας ή περισσοτέρων θεματικών ενοτήτων της συλλογής προτύπων του Πίνακα Γ.2 «Πρότυπες δοκιμές πυραντίστασης για τον καθορισμό του δείκτη πυραντίστασης» του Κανονισμού παρέχεται έκπτωση 20% επί της τιμής της ενότητας που υπερβαίνει τα 300€.

Με την προμήθεια των συλλογών 1 ή 2, ο ΕΛΟΤ θα παρέχει έκπτωση 50% επί της ονομαστικής τιμής των νέων εκδόσεων, των τροποποιήσεων ή των διορθώσεων των προτύπων των συλλογών για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία αγοράς τους με την επίδειξη του τιμολογίου αγοράς.

Παράλληλα με την παρούσα προσφορά ισχύει και η προσφορά για τα πρότυπα πυροπροστασίας, που περιλαμβάνονται στην Πυροσβεστική Διάταξη 15/2014 (ΦΕΚ 3149 Β’/2014), την οποία μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: | ΕΛΟΤ (deserver.eu).

Για πληροφορίες/παραγγελίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 210-2120207 και 210-2120210, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  sales [at] elot [dot] gr.