Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Διάθεση συλλογής προτύπων πυροπροστασίας σε ανταγωνιστική τιμή – Παράταση ισχύος προσφοράς

Λόγω των έκτακτων οικονομικών συνθηκών, η ισχύς της προσφοράς παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015.

 

 

Οικονομική προσφορά για την απόκτηση συλλογής προτύπων σχετικά με πυροπροστασία σε ανταγωνιστική τιμή

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΥΠ με σκοπό την ευρύτερη διάδοση και χρήση σημαντικών προτύπων που περιλαμβάνονται σε κανονιστικές διατάξεις, ανακοινώνουμε την οικονομική προσφορά, με ισχύ μέχρι 31 Ιουλίου 2015, για απόκτηση συλλογής εικοσιοκτώ (28) ευρωπαϊκών προτύπων για πυροπροστασία, τα οποία περιλαμβάνονται στην Πυροσβεστική Διάταξη 15/2014 (ΦΕΚ 3149 Β 2014), σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή:

·         390 ευρώ  για φυσικά ή νομικά πρόσωπα

Προαιρετικά, επιπλέον, με κόστος συνδρομής:

·         80 ευρώ/έτος για φυσικά ή νομικά πρόσωπα (για ένα έως τρία έτη)

η οποία θα πρέπει να αγοραστεί μαζί με την αρχική συλλογή, οι αγοραστές θα λάβουν δωρεάν όλες τις διορθώσεις, τροποποιήσεις και νέες εκδόσεις που θα εκδοθούν σε κάθε 12μηνο που έπεται της αρχικής αγοράς τους.

Η προσφορά αφορά πρότυπα σε ηλεκτρονική μορφή εγγεγραμμένα σε CD με μια άδεια χρήσης και δυνατότητα εκτύπωσης.

 Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%.

Για πληροφορίες/παραγγελίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους κ.κ. Παναγιώτη Κελέρη, τηλ. 210-2120210, Ντέπη Λαλουδάκη, τηλ. 210-2120324, Ελένη Κεσανλή, 2310-569978.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
sales [at] elot.gr