Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Διευκρινίσεις για τον ανοιχτό διαγωνισμό με Αρ. Διακήρυξης 1102-10

Διευκρινήσεις αναφορικά με τον  ανοιχτό διαγωνισμό για τηνπαροχή υπηρεσιών συμβούλων του έργου που υλοποιεί ο ΕΛΟΤ με τίτλο
 « Κυβερνητική Κοινωνική Ευθύνη: Μια Καινοτόμος Προσέγγιση της Ποιότητας των Υπηρεσιών και των Εκροών του Κράτους » 
( ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   1102-10 )

1. Ερώτημα: Σχετικά με την απαραίτητη εμπειρία των συμμετεχόντων για το ΤΜΗΜΑ Β (σελ.6 της    διακήρυξης), αφορά την Ελλάδα ή μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης?

Απάντηση: Η εμπειρία είναι αποδεκτή από οποιαδήποτε χώρα

2. Ερώτημα:  Η αρίθμηση των πακέτων εργασίας ανά ενότητα παρουσιάζει κενά, δηλαδή από τον αριθμό 4.1 πηγαίνει στον αριθμό 4.4, δεν υφίσταται 5.1 καθώς και από το 6.2 πηγαίνει στο 6.4. Έχουν παραληφθεί κάποια πακέτα ή απλώς αφορά ορθογραφικό λάθος?

Απάντηση: Δεν είναι λάθος, καθώς κάποιες δράσεις- που δεν περιλαμβάνονται- είτε θα υλοποιηθούν από άλλους εταίρους είτε από τον ΕΛΟΤ .

3. Ερώτημα: Παρ. 5.2: Στην έκθεση οδηγιών και προδιαγραφών, οι ζητούμενες προδιαγραφές είναι καθαρά λειτουργικές, ή συμπεριλαμβάνουν και τεχνικές; (π.χ. τεχνικές προδιαγραφές υλοποίησης virtual κόμβων). Παρακαλούμε διευκρινίστε.

Απάντηση: Οι ζητούμενες προδιαγραφές είναι τεχνικές.

4. Ερώτημα: Παρ. 6.2: Για τη δόμηση και εγκαθίδρυση της Συντονιστικής Μονάδας και των Κόμβων, το παραδοτέο είναι επιπέδου συμβουλευτικής, ή συμπεριλαμβάνει και τεχνικό εξοπλισμό, οργάνωση χώρων, κλπ παρεμβάσεις; Παρακαλούμε διευκρινίστε.

Απάντηση: Το παραδοτέο είναι επιπέδου συμβουλευτικής, ενώ θα υπάρχει υποχρεωτική φυσική παρουσία του σύμβουλου στα γραφεία του ΕΛΟΤ.

5. Ερώτημα: Σχετικά με την εμπειρία των συμμετεχόντων για το ΤΜΗΜΑ Β (σελ.6 της διακήρυξης) στο πρώτο ζητούμενο, τα πέντε τουλάχιστον έργα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που απαιτούνται, περιλαμβάνουν και εθνικά έργα όπως τα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ (πχ. ΕΣΠΑ) ?

Απάντηση: Βεβαίως περιλαμβάνουν και εθνικά έργα όπως τα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ (πχ. ΕΣΠΑ).