Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Διεθνής συνάντηση εργασίας με θέμα: «Κοινωνική Ευθύνη των Δημοσίων Οργανισμών»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, το Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Αττικής (BIC of Attika) και το Πανεπιστήμιο Πατρών  στο πλαίσιο του προγράμματος GSR Model (South East Europe)

συνδιοργανώνουν  Διεθνή συνάντηση εργασίας,
με θέμα:  «Κοινωνική Ευθύνη των Δημοσίων Οργανισμών»

την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 09:30 έως 17:00
Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος και βάσει των Διεθνώς αναγνωρισμένων αρχών που καθορίζονται στο Διεθνές πρότυπο ISO 26000 «Οδηγός για την κοινωνική ευθύνη των οργανισμών» εκπονήθηκε πρότυπο απαιτήσεων για την κοινωνική ευθύνη και τη λογοδοσία των δημοσίων οργανισμών.
Η  ανάπτυξη  προτύπου για την Κοινωνική ευθύνη των Δημοσίων Οργανισμών και των σχετικών εργαλείων εφαρμογής αποσκοπεί στην υποστήριξη των Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να:
α) να εντοπίζουν καλύτερα τις ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερομένων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους,
β) να αναλαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες, να αξιοποιήσουν ευκαιρίες και να αντιμετωπίσουν υστερήσεις και αδυναμίες,
γ) να αναφέρουν τα αποτελέσματα και επιτεύγματά τους στην αξιοποίηση των δημοσίων πόρων που τους διατίθενται στην εξυπηρέτηση των καταστατικών τους σκοπών και της αποστολής τους και
δ)  να αναδείξουν στην κοινωνία το κοινωφελές τους έργο.

Οι συνδιοργανωτές  προσκαλούν δημόσιους φορείς που έχουν ήδη εμπειρία εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης αλλά και άλλους οργανισμούς που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή σύγχρονων συστημάτων διοίκησης και κοινωνικής λογοδοσίας.