Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Δημιουργία δικτύου ορολογίας – Σεμινάριο κατάρτισης μεταφραστών 2015-05-29,30

Δημιουργία δικτύου ορολογίας – Σεμινάριο κατάρτισης μεταφραστών 2015-05-29,30

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) συμμετέχει και υποστηρίζει την πρωτοβουλία του ελληνικού τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία Δικτύου ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση (Δίκτυο).

 

Το Δίκτυο αποσκοπεί στην ορολογική υποστήριξη των Υπηρεσιών Ελληνικής Μετάφρασης των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και γενικότερα των μεταφραστικών εργασιών σε Ελλάδα και Κύπρο. Οι ορολογικές ανάγκες των μεταφραστών μπορούν να καλυφθούν μέσω της αναβάθμισης της ποιότητας των διαθέσιμων ορολογικών πόρων κυρίως μέσω του εμπλουτισμού με ελληνική ορολογία της Βάσης Ορολογικών Δεδομένων ΙΑΤΕ και την έγκαιρη επικοινώνηση καινοφανών εννοιών στην Ελληνική με κατάλληλους ελληνικούς όρους.

 

Το Δίκτυο, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορεί να συμβάλει στην καθιέρωση και χρήση κοινώς αποδεκτής ελληνικής ορολογίας από τους συντελεστές των μεταφραστικών εργασιών, στη βελτίωση της ποιότητας ορολογικών πόρων και ποιότητας μετάφρασης. Συνημ. μπορείτε να δείτε σχετικό άρθρο του Ι.Χ. Σαριδάκη, στελέχους της Διεύθυνσης Τυποποίησης του ΕΛΟΤ.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης – Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

 

Ακόμη, ο ΕΛΟΤ σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και την Ελληνική Εταιρία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) διοργανώνει στην Αθήνα σεμινάριο κατάρτισης νέων μεταφραστών σχετικά με την «Ποιότητα ορολογικών εργασιών στη μετάφραση», στις 29 και 30 Μαΐου 2015.

 

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Απριλίου 2015 στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TrainingWorkshopTerminology.