Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Δημόσια διαβούλευση τεύχους διακήρυξης διαγωνισμού

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση το τεύχος διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο

«eQuality: Νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ποιότητας»

το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Το έργο συγχρηματοδοτείται, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους.  Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.046.151,90  €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 850.530,00 € – ΦΠΑ (23%): 195.621,90 €).

Περίοδος Δημόσιας Διαβούλευσης: 11.03.2001 – 28.03.2011, 15:00 μ.μ.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά το ειδικό έντυπο σχολιασμού, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση: diavoulefsi_RFP [AT] elot.gr.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας

1. ΕΛΟΤ: κα Ανταράκη Γεωργία, Πρ/νη Τμήματος Προμηθειών, 210 2120 312
              κα Τζώλου Αφροδίτη, Υπεύθυνη Έργου, 210 2120 300

2. ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»: κα Τσανάκα Ελένη, e.tsanaka [AT] infosoc.gr