Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Δημόσια κρίση σχεδίου ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1381

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1381 «Πληροφόρηση και τεκμηρίωση – Λεξιλόγιο» από  14 Ιουνίου έως και 7 Σεπτεμβρίου 2012.
Το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1381 βασίζεται στο ISO 5127 «Information and documentation – vocabulary» και καθορίζει τους όρους και ορισμούς εννοιών στο πεδίο της πληροφόρησης και τεκμηρίωσης με σκοπό να διευκολύνει την επικοινωνία.

Το πρότυπο έχει την ακόλουθη δομή:
1. Βασικοί όροι
2. Τεκμήρια, φορείς δεδομένων και τα μέρη τους
3. Ιδρύματα τεκμηρίωσης και τα αποκτήματά τους
4. Διεργασία τεκμηρίωσης
5. Χρήση των πληροφοριών και των τεκμηρίων
6. Διατήρηση τεκμηρίων
7. Νομικές απόψεις της πληροφόρησης και τεκμηρίωσης
 

Το πρότυπο περιέχει αλφαβητικό ευρετήριο όρων και γλωσσάρι ισοδύναμων όρων στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα.
Στην Δημόσια Κρίση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι  να υποβάλλουν σχόλια και τροποποιητικές προτάσεις στη ηλ. διεύθυνση: gnb@elot.gr και στην ταχ. διεύθυνση: ΕΛΟΤ Α.Ε., Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι, στα τηλεομοιότυπα (fax): 210/2283135 και στα τηλέφωνα:  210 2120115, 108.
Το σχέδιο που υποβάλλεται στην κρίση των ενδιαφερομένων εκπονήθηκε από την Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ ΤΕ 22 «Τεκμηρίωση» που λειτουργεί με γραμματειακή υποστήριξη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.