Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Δημόσια κρίση σχεδίου ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1443

Δημόσια κρίση σχεδίου ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1443

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1443 «Ορολογικές πολιτικές – Ανάπτυξη και υλοποίηση» από  14 Μαΐου έως και 31 Ιουλίου 2012.
Το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1443 βασίζεται στο Διεθνές πρότυπο ISO 29383 και παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες και μια μεθοδολογία για την ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρωμένης πολιτικής για το σχεδιασμό και τη διαχείριση της ορολογίας σε διαφορετικά πλαίσια εφαρμογής.
Αφορά αυτούς που χαράσσουν πολιτικές γλωσσικού σχεδιασμού στην κυβέρνηση αλλά και τις Διοικήσεις στο χώρο των οργανισμών και επιχειρήσεων για τη εξυπηρέτηση στόχων επικοινωνίας και συναφών στόχων.
Το πρότυπο περιλαμβάνει οδηγίες για το γλωσσικό και ορολογικό σχεδιασμό και την προετοιμασία, διατύπωση, υλοποίηση, συντήρηση και επικαιροποίηση της ορολογικής πολιτικής.
Σε εθνικό πλαίσιο, μια ορολογική πολιτική μπορεί να λάβει τη μορφή ενός θεσμοθετημένου εγγράφου για παράδειγμα μιας γλωσσικής ή εκπαιδευτικής πολιτικής ή πολιτικής πληροφόρησης.
Αντίστοιχα, η ορολογική πολιτική σε μια μεγάλη μη-κυβερνητική ή διακυβερνητική οργάνωση μπορεί να είναι πολύπλοκη, καθώς πρέπει να αντιμετωπίσει μια σύνθετη, πολιτικής χροιάς κατάσταση, καθώς και διάφορα επίπεδα διαλειτουργικότητας (π.χ. πολιτισμικά, πολιτικά ή σημασιολογικά).
Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε μικρότερους οργανισμούς, μια ορολογική πολιτική συνήθως έχει τη μορφή κατευθυντήριων οδηγιών ή παραπομπών για τη διαχείρισή της και παρουσιάζεται ως σύντομο κείμενο, συχνά μάλιστα χωρίς να αναφέρεται στον όρο ορολογία.
Το πρότυπο περιλαμβάνει παραδείγματα ορολογικής πολιτικής και γλωσσάριο ισοδύναμων όρων στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα.
Στην Δημόσια Κρίση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι  να υποβάλλουν σχόλια και τροποποιητικές προτάσεις στη ηλ. διεύθυνση: kkb@elot.gr και στην ταχ. διεύθυνση: ΕΛΟΤ Α.Ε., Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι, στα τηλεομοιότυπα (fax): 210/2120131 και στα τηλέφωνα:  210 2120121, 113.

Το σχέδιο που υποβάλλεται στην κρίση των ενδιαφερομένων εκπονήθηκε από την Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ ΤΕ 21 για την Ορολογία που λειτουργεί με γραμματειακή υποστήριξη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.