Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Δημόσια κρίση σχεδίου Ελληνικού Προτύπου για Πληροφόρηση και τεκμηρίωση

Yποβολή σε δημόσια κρίση
του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 560 «Πληροφόρηση και τεκμηρίωση – Οδηγίες για βιβλιογραφικές αναφορές και παραπομπές σε πληροφοριακούς πόρους»
 

Ο Ε.Σ.Υ.Π./ΕΛΟΤ ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 560 «Πληροφόρηση και τεκμηρίωση – Οδηγίες για βιβλιογραφικές αναφορές και παραπομπές σε πληροφοριακούς πόρους»
από  29 Οκτωβρίου 2013 έως και 30 Ιανουαρίου 2014.
Το πρότυπο ΕΛΟΤ 560 βασίζεται στο Διεθνές πρότυπο ISO 690: 2010 « Information and documentation – Guidelines for bibliographic references and citations to information resources».
Το παρόν Ελληνικό Πρότυπο αντικαθιστά τα πρότυπα ΕΛΟΤ 560: 1994 «Βιβλιογραφικές παραπομπές – Περιεχόμενο, μορφή και δομή» και το ΕΛΟΤ 560-2:2004 «Πληροφόρηση και Τεκμηρίωση – Βιβλιογραφικές αναφορές – Μέρος 2: Ηλεκτρονικά τεκμήρια ή μέρη αυτών».
Το πρότυπο ΕΛΟΤ 560 δίνει οδηγίες για τη δημιουργία βιβλιογραφικών αναφορών και τη σύνταξη παραπομπών με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες για εργασίες που δεν είναι κατ’ εξοχήν βιβλιογραφικές.
Έχει εφαρμογή σε βιβλιογραφικές αναφορές και παραπομπές για κάθε είδος πληροφοριακούς πόρους, περιλαμβάνοντας, χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά, μονογραφίες, περιοδικές εκδόσεις, συμβολές, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, χαρτογραφικό υλικό, ηλεκτρονικούς πληροφοριακούς πόρους (συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων υπολογιστών και βάσεων δεδομένων), μουσική, ηχογραφήσεις, εκτυπώσεις, φωτογραφίες, γραφικά και οπτικοακουστικά έργα και κινούμενες εικόνες.
Δεν έχει εφαρμογή σε παραπομπές συντακτικώς αναγνωρίσιμες από υπολογιστή. Επίσης, δεν έχει εφαρμογή σε νομικές παραπομπές, οι οποίες ακολουθούν τα δικά τους πρότυπα.
Στην Δημόσια Κρίση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι  να υποβάλλουν σχόλια και τροποποιητικές προτάσεις στη ηλ. διεύθυνση: kkb@elot.gr και στην ταχ. διεύθυνση: ΕΛΟΤ Α.Ε., Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι, στα τηλεομοιότυπα (fax): 210/2283135 και στα τηλέφωνα:  210 2120121, 115.
Το σχέδιο που υποβάλλεται στην κρίση των ενδιαφερομένων εκπονήθηκε από την Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ ΤΕ 22 «Τεκμηρίωση», τη γραμματεία της οποίας έχει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.