Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Δημόσια κρίση σχεδίου ελληνικού προτύπου για τη Γραμματεία Διοίκησης

Δημόσια κρίση σχεδίου ελληνικού προτύπου για τη Γραμματεία Διοίκησης

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1437 ««Γραμματεία Διοίκησης – Καθήκοντα, επαγγελματική επάρκεια, οργάνωση γραφείου και υποστηρικτικά εργαλεία» από  7 Ιουνίου έως και 26 Αυγούστου 2011.

Οι σύγχρονες ανάγκες των οργανισμών στην Ελλάδα έχουν αναδείξει τη σημαντικότητα του ρόλου της Γραμματείας Διοίκησης και των Γραμματέων Βοηθών Διοίκησης στην υποστήριξη των λειτουργιών της Ανώτατης Διοίκησης, στην εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία, στο σχεδιασμό και παρακολούθηση της εκτέλεσης των πάγιων λειτουργιών και ενεργειών και γενικότερα στην υποστήριξη της λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης των οργανισμών, ώστε να επιτυγχάνονται οι επιχειρηματικοί και άλλοι στόχοι τους. 

Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών για αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση επέβαλλαν τον καθορισμό των απαιτήσεων της Γραμματείας Διοίκησης και των Γραμματέων για την οργάνωση, την επάρκεια, την αξιοποίηση των σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής και επικοινωνίας, τη διαχείριση πληροφοριών και την καθιέρωση αρχών επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας. 

Στην Δημόσια Κρίση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι  να υποβάλλουν σχόλια και τροποποιητικές προτάσεις  μέχρι την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2011

στη ηλ. διεύθυνση: kkb@elot.gr και στην ταχ. διεύθυνση: ΕΛΟΤ Α.Ε., Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι, στα τηλεομοιότυπα (fax):               210/2283034       και στα τηλέφωνα:                210 2120113/ 121.