Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Δημόσια κρίση σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ 996-7

Yποβολή σε δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 996-7 «Τεχνολογία Πληροφοριών – Λεξιλόγιο – Μέρος 7:  Προγραμματισμός υπολογιστών»

Ο Ε.Σ.Υ.Π./ΕΛΟΤ ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 996-7 «Τεχνολογία Πληροφοριών – Λεξιλόγιο – Μέρος 7:  Προγραμματισμός υπολογιστών»

Το Πρότυπο ΕΛΟΤ 996 έχει σκοπό να διευκολύνει την επικοινωνία σε θέματα επεξεργασίας δεδομένων.

Το ΕΛΟΤ 996 περιλαμβάνει επιλεγμένους όρους και ορισμούς εννοιών από το πεδίο της τεχνολογίας πληροφοριών και προσδιορίζει τις σχέσεις των εννοιών.

Το παρόν μέρος του, ΕΛΟΤ 996-7, ορίζει τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. σχετικά με το σχέδιο αυτό και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου, καθώς και επισημάνσεις επί των νομοθετικών/κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στην Ελλάδα και έρχονται ενδεχομένως σε αντίθεση με το περιεχόμενο των κειμένων αυτών.

Για να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. πρέπει να είναι επώνυμες, αιτιολογημένες και να αποσταλούν στη Διεύθυνση Τυποποίησης του ΕΛΟΤ (με την ένδειξη: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ – Σχόλια) το αργότερο μέχρι 2015/09/18, συμπληρώνοντας το έντυπο υποβολής σχολίων.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΕΛΟΤ
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

Λ.Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι
Γραμματεία Διεύθυνσης Τυποποίησης
Τηλ.: 210 2120 121, 113
Τ/Ο.: 210 2120 131
Ηλ. Ταχ.:  dtenq [at] elot.gr