Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Δημόσια κρίση σχεδίου τροποποίησης ΕΛΟΤ 843 Έκδοση 2η

Ο Ε.Σ.Υ.Π./ΕΛΟΤ ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση του Σχεδίου της Τροποποίησης του ΕΛΟΤ 843  Εκδοση 2η «Καλώδια ονομαστικής τάσης 600/1000 V με μόνωση και μανδύα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC

Το παρόν Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 843 έκδοση 2η   βασίζεται στο Διεθνές Δημοσίευμα IEC 60502-1 :2009  “Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) – Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV (Um = 1,2 kV) and 3 kV (Um = 3,6 3 kV)”.

Η νέα έκδοση του προτύπου περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές που έγιναν στα πρότυπα από την προηγούμενή του έκδοση το 1986 και θα αντικαταστήσει την παλιά έκδοση ΕΛΟΤ 843 :1986.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. σχετικά με το σχέδιο αυτό και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου, καθώς και επισημάνσεις επί των νομοθετικών/κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στην Ελλάδα και έρχονται ενδεχομένως σε αντίθεση με το περιεχόμενο των κειμένων αυτών.

Για να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. πρέπει να είναι επώνυμες, αιτιολογημένες και να αποσταλούν στη Διεύθυνση Τυποποίησης του ΕΛΟΤ (με την ένδειξη: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ – Σχόλια) το αργότερο μέχρι 2015/08/14, συμπληρώνοντας το έντυπο υποβολής σχολίων.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα: Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
Γραμματεία
TE 25 “ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ» Διεύθυνσης Τυποποίησης
Λ.Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι
Τηλ.: 210 2120 110
Τ/Ο.: 210 2120 131
Ηλ. Ταχ.:
  nxs[AT]elot.gr