Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Δημόσια κρίση ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1455 «Σχηματισμός ελληνικών αρκτικολέξων και ακρωνύμων»

Δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου

ΕΛΟΤ 1455 «Σχηματισμός ελληνικών αρκτικολέξων και ακρωνύμων»

 

Ο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1455 «Σχηματισμός ελληνικών αρκτικολέξων και ακρωνύμων» .

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1455 είναι πρότυπο που εξαρχής συντάχθηκε και επεξεργάστηκε η Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ ΤΕ 21 «Ορολογία – Γλωσσικοί πόροι», έχοντας ως βάση τα Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ 561-1 («Ορολογική εργασία – Λεξιλόγιο – Μέρος 1: Θεωρία και εφαρμογή») και ΕΛΟΤ 402 («Ορολογική εργασία – Αρχές και μέθοδοι»), που έχει εκπονήσει η επιτροπή, καθώς και σχετική εργασία του μέλους της Κώστα Βαλεοντή με θέμα «Ελληνικά αρκτικόλεξα και ακρώνυμα υπό το πρίσμα των σύγχρονων επικοινωνιακών αναγκών».

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1455 περιγράφει μια τυποποιημένη διαδικασία για τον σχηματισμό ελληνικών αρκτικολέξων και ακρωνύμων που μπορεί να ακολουθείται σε περιπτώσεις όταν, για λόγους οικονομίας, είναι επιθυμητή η δημιουργία συντομομορφών από πολυλεκτικούς όρους ή ονόματα.

 

Στο Πρότυπο:

–     Δίνονται οι βασικές έννοιες, όροι και ορισμοί, σύμφωνα με τις εργασίες της επιτροπής ISO/TC 37 και τη μεταφορά τους στα ελληνικά από την επιτροπή ΕΛΟΤ ΤΕ21, σχετικά με τον σχηματισμό των ονομάτων και όρων και ορίζεται η συντομομορφή ως σύντομη μορφή ονόματος ή όρου, ανεξάρτητη ή εξηρτημένη από την πλήρη μορφή, αντίστοιχα. Δίνονται τα είδη της συντομομορφής και ιδιαίτερα τα αρκτικόλεξα και ακρώνυμα και σχηματίζεται το εννοιοδιάγραμμα του συστήματος εννοιών όπου αυτά εντάσσονται.

–     Επισημαίνεται η ανάγκη της χρήσης των συντομομορφών για όσο το δυνατόν ταχύτερη επικοινωνία.

–     Εξετάζονται τα ελληνικά αρκτικόλεξα και ακρώνυμα και σχολιάζονται διάφορα ζητήματα σχετικά με τον σχηματισμό τους και την προφορά τους. Για τη διευκόλυνση της προφοράς τους προτείνεται η καθιέρωση πέραν του πλήρους ονόματος κάθε γράμματος του ελληνικού αλφαβήτου και δεύτερου ονόματος (λιτού ονόματος).

–     Καθορίζονται τα βήματα των διαδικασιών

·     σχηματισμού ελληνικών αρκτικολέξων και ακρωνύμων

·     αντιμετώπισης των ξενόγλωσσων συντομομορφών

–     Προβλέπεται η χρήση παραγώγων και συνθέτων που βασίζονται σε συντομομορφές.

 

Το σχέδιο που υποβάλλεται στην κρίση των ενδιαφερομένων εκπονήθηκε από την Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ ΤΕ 21 «Ορολογία – Γλωσσικοί πόροι», τη γραμματεία της οποίας έχει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων σχετικά με το σχέδιο αυτό και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου, καθώς και επισημάνσεις επί των νομοθετικών/κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στην Ελλάδα και έρχονται ενδεχομένως σε αντίθεση με το περιεχόμενο των κειμένων αυτών.

 

Για να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. πρέπει να είναι επώνυμες, αιτιολογημένες και να αποσταλούν στη Διεύθυνση Τυποποίησης του ΕΛΟΤ (με την ένδειξη: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ – Σχόλια) το αργότερο μέχρι 18/12/2016, συμπληρώνοντας το έντυπο υποβολής σχολίων.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΕΣΥΠ / Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)
Λ.Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι
Γραμματεία Διεύθυνσης Τυποποίησης
Τηλ.: 210 2120 115
Τ/Ο.: 210 2120 131
Ηλ. Ταχ.: 
dtenq [at] elot.gr