Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Δημόσια κρίση ΣΕΠ ΕΛΟΤ 996-31 «Τεχνολογία Πληροφοριών – Όροι και ορισμοί εννοιών – Μέρος 31: Τεχνητή Νοημοσύνη – Μηχανομάθηση»

Δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου

ΕΛΟΤ 996-31 «Τεχνολογία Πληροφοριών – Όροι και ορισμοί εννοιών – Μέρος 31: Τεχνητή Νοημοσύνη – Μηχανομάθηση»

 

Ο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 996-31 «Τεχνολογία Πληροφοριών – Όροι και ορισμοί εννοιών – Μέρος 31: Τεχνητή Νοημοσύνη – Μηχανομάθηση».

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 996-31 βασίζεται στο Διεθνές Πρότυπο ISO 2382-31:1997 «Information Technology  Vocabulary  Part 31: Artificial Intelligence  Machine learning».

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 996-31 ορίζει τις βασικές έννοιες τρέχουσας χρήσης που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη και την μηχανομάθηση και προσδιορίζει τις σχέσεις μεταξύ τους με σκοπό να διευκολύνει την επικοινωνία σε θέματα επεξεργασίας δεδομένων.

Οι ορισμοί του Προτύπου είναι αυστηροί, απλοί και να μπορούν να γίνουν κατανοητοί από όλους τους ενδιαφερομένους. Το πεδίο που καλύπτει η κάθε οριζόμενη έννοια έχει επιλεγεί για τη διατύπωση ορισμού κατάλληλου για γενική εφαρμογή. Στις περιπτώσεις εκείνες που αφορούν περιορισμένες εφαρμογές, ο ορισμός μπορεί να απαιτεί μεγαλύτερη εξειδίκευση.

Το σχέδιο που υποβάλλεται στην κρίση των ενδιαφερομένων εκπονήθηκε από την ΕΛΟΤ ΤΕ 48/ΟΕ 1 «Ορολογία Πληροφορικής».

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων σχετικά με το σχέδιο αυτό και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου.

Για να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. πρέπει να είναι επώνυμες, αιτιολογημένες και να αποσταλούν στη Διεύθυνση Τυποποίησης του ΕΛΟΤ το αργότερο μέχρι 30/06/2018, συμπληρώνοντας το έντυπο υποβολής σχολίων.

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΕΣΥΠ / Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)
Λ.Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι
Γραμματεία Διεύθυνσης Τυποποίησης
Τηλ.: 210 2120 115
Τ/Ο.: 210 2120 131
Ηλ. Ταχ.:
  dtenq [at] elot.gr