Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1448 «Ορολογικά προϊόντα και υπηρεσίες – Επισκόπηση και καθοδήγηση»

Δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου

ΕΛΟΤ 1448 «Ορολογικά προϊόντα και υπηρεσίες — Επισκόπηση και καθοδήγηση»

Υποβολή σχολίων μέχρι 25/09/2019

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1448 «Ορολογικά προϊόντα και υπηρεσίες — Επισκόπηση και καθοδήγηση».

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1448, ελληνική έκδοση του Διεθνούς Προτύπου ISO 22128:2008, είναι πρότυπο που εκπονήθηκε από την Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ21 «Ορολογία – Γλωσσικοί πόροι».

Το πρότυπο αυτό προορίζεται ως καθοδήγηση για συμβόλαια εργασίας στο πεδίο της ορολογίας και για τούτο καθορίζει και περιγράφει μιαν ευρεία περιοχή ορολογικών προϊόντων και υπηρεσιών, έτσι ώστε οι προμηθευτές αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών και οι πελάτες τους να έχουν κοινή κατανόηση και να μοιράζονται τις ίδιες προσδοκίες για την παράδοσή τους.

Συγκεκριμένα, περιγράφονται αναλυτικά τα ορολογικά προϊόντα, τα οποία εμπίπτουν σε τέσσερις κατηγορίες:
●  ορογραφικά προϊόντα,
●  ορολογικά τεκμήρια,
●  εκπαιδευτικά προϊόντα,
●  εργαλεία ορολογίας.

Αντίστοιχα, περιγράφονται οι ορολογικές υπηρεσίες, οι οποίες εμπίπτουν σε επτά κατηγορίες:
  συμβουλευτικές ορολογικές υπηρεσίες,
  υπηρεσίες διαχείρισης ορολογίας,
  υπηρεσίες προετοιμασίας και παράδοσης ορογραφικών πόρων,
 υπηρεσίες ανάπτυξης εργαλείων,
  υπηρεσίες αναφοράς και πληροφοριών,
 εκπαιδευτικές υπηρεσίες,
  υπηρεσίες πιστοποίησης.

Επίσης, στο πρότυπο ΕΛΟΤ 1448 τονίζονται μερικές από τις γενικά αποδεκτές πρακτικές που θα ακολουθηθούν στην ανάπτυξη και  παράδοση ορολογικών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς επίσης και μερικά από τα επιθυμητά ποιοτικά χαρακτηριστικά  τα οποία πρέπει να  διαθέτουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παράγονται στο πεδίο της ορολογίας.

Σημειώνεται ότι το παρόν Ελληνικό Πρότυπο εστιάζεται στην ορολογία σε εξειδικευμένη γλώσσα και αντιτίθεται στους πόρους γενικής γλώσσας.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων σχετικά με το σχέδιο ΕΛΟΤ 1448 το αργότερο μέχρι 25/09/2019, συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο υποβολής σχολίων.

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΕΣΥΠ / Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)

Λ.Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι
Γραμματεία Διεύθυνσης Τυποποίησης
Τηλ.: 210 2120 115
Ηλ. Ταχ.:
  dtenq [at] elot [dot] gr