Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ ISO 15836-1:2019 «Τεκμηρίωση και Πληροφόρηση – Το σύνολο στοιχείων μεταδεδομένων Dublin – Μέρος 1: Βασικά στοιχεία»

Δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου

ΕΛΟΤ ISO 15836-1:2019 «Τεκμηρίωση και Πληροφόρηση – Το σύνολο στοιχείων μεταδεδομένων Dublin– Μέρος 1: Βασικά στοιχεία»

Υποβολή σχολίων μέχρι 10/10/2019

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ ISO 15836-1:2019 «Τεκμηρίωση και Πληροφόρηση – Το σύνολο στοιχείων μεταδεδομένων Dublin Core – Μέρος 1: Βασικά στοιχεία» που αποτελεί την ελληνική έκδοση του ισχύοντος Διεθνούς Προτύπου ISO 15836-1:2017  Information and documentation — The Dublin Core metadata element set — Part 1: Core elements.

Το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 15836-1:2019 αποτελεί ταυτόσημη έκδοση του Διεθνούς προτύπου ISO 15836-1:2017 και δεν παρουσιάζει αλλαγές στο τεχνικό του περιεχόμενο. Το παρόν καταργεί και αντικαθιστά το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1450:2014.

Το παρόν Πρότυπο καθιερώνει 15 βασικά στοιχεία μεταδεδομένων για την περιγραφή πόρων που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με πολιτικές και απαιτήσεις,  σε κοινωνικό και τοπικό επίπεδο. Οι ορισμοί εννοιών και οι τεχνικές προδιαγραφές μεταδεδομένων του Προτύπου αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου συνόλου στοιχείων του Dublin Core Metadata Initiative (DCMI), διαθέσιμο από τον σύνδεσμο http://dublincore.org/documents/abstractmodel/.

Το πλήρες σύνολο των ορισμών εννοιών και οι όροι μεταδεδομένων του DCMI [DCMI-TERMS], προσδιορίζονται στο μέρος 2 (ΕΛΟΤ ISO 15836-2).

Στους ορισμούς των στοιχείων έχουν χρησιμοποιηθεί οι ακόλουθες συμβάσεις οι οποίες  εξηγούνται στις σημειώσεις:

●  Κάθε στοιχείο έχει περιγραφική ετικέτα (“ετικέτα”) για την αναγνώριση από – άνθρωπο.
●  Κάθε στοιχείο έχει επίσης ένα μοναδικό συμβολικό όνομα (“όνομα”) για χρήση στη μηχανική επεξεργασία.

Σύμφωνα με την πολιτική ονοματοχώρου του DCMI (DCMI Namespace Policy) [DCMI-NAMESPACE] που καθορίζεται στο ANSI / NISO Z39.85: 2012, το “όνομα” ενός στοιχείου προσαρτάται σε ένα URI ονοματοχώρου του DCMI [RFC 3986] για να διαμορφώσει ένα ομοιόμορφο αναγνωριστικό πόρου (URI) ως ένα καθολικά μοναδικό αναγνωριστικό για το συγκεκριμένο στοιχείο. Η χρήση ονομάτων των στοιχείων και URIs στο πλαίσιο διαφορετικών τεχνολογιών υλοποίησης εξηγείται στις κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης του DCMI (DCMI Encoding Guidelines) [DCMI-ENCODINGS].

Το παρόν πρότυπο επιμελήθηκε η Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ22 «Πληροφόρηση και Τεκμηρίωση», τη γραμματεία της οποίας έχει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων σχετικά με το σχέδιο ΕΛΟΤ ISO 15836-1, το αργότερο μέχρι 10/10/2019, συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο υποβολής σχολίων.

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΕΣΥΠ / Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)

Λ.Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι
Γραμματεία Διεύθυνσης Τυποποίησης
Τηλ.: 210 2120 115
Ηλ. Ταχ.:
  dtenq [at] elot [dot] gr