Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ ISO 2108:2019 «Πληροφόρηση και τεκμηρίωση – Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου (ISBN)»

Δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου

ΕΛΟΤ ISO 2108:2019 «Πληροφόρηση και τεκμηρίωση – Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου (ISBN)»

Υποβολή σχολίων μέχρι 21/10/2019
 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ ISO 2108:2019 «Πληροφόρηση και τεκμηρίωση – Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου (ISBN)» που αποτελεί την ελληνική έκδοση του ισχύοντος Διεθνούς Προτύπου ISO 2108:2017,  Information and documentationInternational Standard Book Number (ISBN).

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO  2108 επιμελήθηκε η Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ22 «Πληροφόρηση και Τεκμηρίωση», τη γραμματεία της οποίας έχει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Η απόδοση του Προτύπου στα ελληνικά δεν είναι μόνο γλωσσική, αλλά προσαρμόζεται στην ελληνική πραγματικότητα. Οι προσαρμογές αυτές επισημαίνονται με προσθήκες στο Εθνικό Πρότυπο στα σχετικά λήμματα, όποτε κρίνεται αναγκαίο.

Το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 2108 καταργεί και αντικαθιστά το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 371:1981 Τεκμηρίωση – Διεθνής πρότυπη αρίθμηση βιβλίου (ISBN).

Το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 2108 καθορίζει τις προδιαγραφές για τον Διεθνή Πρότυπο Αριθμό Βιβλίου (ISBN) ως ένα μοναδικό διεθνές σύστημα ταυτοποίησης για κάθε μορφής παράγωγο ή έκδοση μιας ξεχωριστά διαθέσιμης μονογραφικής έκδοσης, που εκδίδεται ή παράγεται από έναν συγκεκριμένο εκδότη και διατίθεται στο κοινό. Καθορίζει τη δομή ενός ISBN, τους κανόνες για την εκχώρηση και τη χρήση του, τα μεταδεδομένα που πρέπει να συνδέονται με την καταχώρηση του ISBN και τη διαχείριση του συστήματος ISBN.

Το τεκμήριο αυτό έχει εφαρμογή σε μονογραφικές εκδόσεις (βιβλία), όχι σε απλά κείμενα. Οι μονογραφικές εκδόσεις περιλαμβάνουν μεμονωμένα τμήματα ή κεφάλαια εφόσον διατίθενται χωριστά και κάποιους τύπους σχετικών προϊόντων, ανεξάρτητα από το εάν αυτά διατίθενται στο κοινό προς πώληση ή δωρεάν.

Σύμφωνα με τον Ν. 3149/2003 και βάσει της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αρ. ΥΠΕΠΘ/ΙΖ/1222-03/10/1988, στην Ελλάδα, αρμόδια υπηρεσία είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος που έχει αναλάβει τη διαχείριση του Ελληνικού Κέντρου ISBN. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους συνδέσμους: https://www.nlg.gr/static-page/isbn/ και https://www.nlg.gr/listed/diethneis-arithmodotiseis/.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων σχετικά με το σχέδιο ΕΛΟΤ ISO 2108, το αργότερο μέχρι 21/10/2019, συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο υποβολής σχολίων.

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΕΣΥΠ / Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)

Λ.Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι
Γραμματεία Διεύθυνσης Τυποποίησης
Τηλ.: 210 2120 115
Ηλ. Ταχ.:
  dtenq [at] elot [dot] gr