Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Δημοσίευση της ελληνικής έκδοσης ΕΛΟΤ ΕΝ 16992 για την επαγγελματική επάρκεια των τελωνειακών αντιπροσώπων

Δημοσίευση της ελληνικής έκδοσης του ευρωπαϊκού προτύπου

για την επαγγελματική επάρκεια των Τελωνειακών Αντιπροσώπων

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης και η Ομοσπονδία Εκτελωνιστών της Ελλάδας ανακοινώνουν τη δημοσίευση της ελληνικής έκδοσης του ευρωπαϊκού προτύπου για την επαγγελματική επάρκεια  των Τελωνειακών Αντιπροσώπων.

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 16992 αποτελεί βασικό συστατικό του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Καν.952/13) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποστηρίζει την επαγγελματική ανάπτυξη, τις δεξιότητες και τη γνώση των Τελωνειακών Αντιπροσώπων για την παροχή υπηρεσιών τελωνειακής αντιπροσώπευσης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς, σε οιοδήποτε Κράτος Μέλος της ΕΕ. Το Πρότυπο αποσκοπεί στην πιστοποίηση της επάρκειας και μπορεί να αξιοποιηθεί από κάθε οργανισμό που ασχολείται με τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη επαγγελματικής επάρκειας ανθρωπίνου δυναμικού για τελωνειακούς αντιπροσώπους.

Το πλαίσιο τελωνειακής επάρκειας της ΕΕ (EU-CFCFW) για τον ιδιωτικό τομέα και το ΕΛΟΤ ΕΝ 16992 στηρίζεται στις παρακάτω τελωνειακές αρχές και δημοσιονομικές αξίες:

1.         Ισχυρή ηθική και υψηλή ακεραιότητα
2.         Επιχειρησιακή αριστεία
3.         Συνεργατικότητα με τις τελωνειακές διοικήσεις
4.         Τελωνειακή συμμόρφωση
5.         Συνεχής μάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη
6.         Εναρμονισμένη Ενωσιακή στάση και προσέγγιση
7.         Εστίαση στην Ευρωπαϊκή Ασφάλεια & Προστασία

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο εκπονήθηκε με τη συνεργασία των Ομοσπονδιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων στην Ευρώπη (Ιδιωτικού Τομέα) και ειδικότερα για την Ελλάδα, με την ενεργό συμμετοχή εκπροσώπων της Ομοσπονδίας Εκτελωνιστών της Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος ΕΣΥΠ, κ. Χρήστος Σινάνης-Αγκαζίρ  και ο Πρόεδρος της Ο.Ε.Τ.Ε. κ. Γεώργιος Ζωγράφος εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την καλή συνεργασία και τη βούληση για τη συνέχεια και την υποστήριξη της ποιότητας υπηρεσιών της τελωνειακής αντιπροσώπευσης.

Συνημμένο : Προεπισκόπηση του Προτύπου με την Εισαγωγή, το Αντικείμενο, τους όρους και ορισμούς εννοιών και το εθνικό Προσάρτημα με γλωσσάρι Ισοδυνάμων όρων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.