Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Εφαρμογή των Ευρωκωδίκων στα δημόσια και στα ιδιωτικά έργα

Εφαρμογή των Ευρωκωδίκων στα δημόσια και στα ιδιωτικά έργα

Ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της Χώρας μας στον Τομέα σχεδιασμού και μελέτης των Κατασκευών έγινε στις 5 Ιουνίου 2014 με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την υιοθέτηση των Ευρωκωδίκων και την ταυτόχρονη άρση της υποχρεωτικότητας εφαρμογής των προϋπαρχόντων κανονιστικών κειμένων δόμησης.

Ικανοποιήθηκε έτσι μια χρόνια υποχρέωση που αποτελούσε μονόδρομο για τη συμμόρφωση της Ελλάδας με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπως άλλωστε επισημαίνεται και στην πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Με τους Ευρωκώδικες καθιερώνεται στην Ευρώπη ένα ολοκληρωμένο και τεχνικά προηγμένο σύνολο Ευρωπαϊκών Προτύπων για τον δομητικό και γεωτεχνικό σχεδιασμό Κτιρίων και Τεχνικών Έργων. Αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα της χρήσης τους, οι Ευρωκώδικες έχουν ήδη υιοθετηθεί από πολλές χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα Πρότυπα των Ευρωκωδίκων δεν αποτελούν στατικά κείμενα, αλλά ακολουθούν τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης  και υπόκεινται σε τακτικές ανασκοπήσεις/αναθεωρήσεις ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής επικαιροποίησή τους, σύμφωνα με τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Στο ΕΣΥΠ λειτουργεί η τεχνική επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 67 «ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ» με διακεκριμένους επιστήμονες που εκπροσωπούν τα ενδιαφερόμενα μέρη και έχει συγκροτηθεί μια πλήρης δομή ικανή να ανταπεξέλθει στο σημαντικό αυτό έργο.

            Μετά τις παραπάνω εξελίξεις, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΥΠ, λαμβάνοντας υπόψιν και τα οικονομικά δεδομένα της χώρας, αποφάσισε την πώληση των Ευρωκωδίκων, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή έτσι ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα τεχνικά αυτά πρότυπα και να μπορούν να ανταποκριθούν στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό.