Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Εκδήλωση για Πρότυπο ΕΛΟΤ και σήμα προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) – 29/9/2015 – EBEA

 

Υπό την αιγίδα της

Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή,

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας/ Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ)

 και

η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.),

παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της πράξης ΕΣΠΑ «Απαιτήσεις απονομής του Ελληνικού σήματος συμμόρφωσης σε επιχειρήσεις προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία»,

την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 – 14:00 στο ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, 6ος όροφος.

Το ζήτημα της ισότιμης πρόσβασης χωρίς αποκλεισμούς στους χώρους εργασίας, στις υποδομές, σε προϊόντα και υπηρεσίες γίνεται όλο και πιο σημαντικό για την κοινωνία μας, για τους δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Ο σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και ο σχεδιασμός δημόσιων και εργασιακών χώρων που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισμούς προσφέρει συγκριτικό πλεονέκτημα στους οργανισμούς διευρύνοντας τις κατηγορίες δυνητικών πελατών/χρηστών των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1439:2013 «Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με αναπηρία – Απαιτήσεις και συστάσεις», που προέκυψε ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του ΕΛΟΤ με την Ε.Σ.Α.μεΑ. σε όλα τα στάδια σχεδιασμού του, υιοθετεί τις αρχές του σχεδιασμού για όλους και καθορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης οργανισμών ως προς τις συνθήκες ανεμπόδιστης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία.

Η αποτελεσματική εφαρμογή του προτύπου και η αξιολόγηση της εφαρμογής του θα συμβάλλει στο σεβασμό των δικαιωμάτων και την ανεμπόδιστη και άρτια εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ως συναλλασσόμενων καταναλωτών ή πελατών, επισκεπτών και αποδεκτών των αγαθών και  υπηρεσιών που προσφέρουν οι οργανισμοί.