Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Εκδήλωση για το πρότυπο ποιότητας εμπορικών καταστημάτων – Αθήνα, 2015-12-10

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης σε συνεργασία με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας διοργανώνει εκδήλωση 

για το νέο ελληνικό πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας στα Εμπορικά Καταστήματα, ΕΛΟΤ 1452.

την Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 17:00 – 21:00, στην αίθουσα 6ου ορόφου ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, Αθήνα.

Η ενημερωτική εκδήλωση του ΕΛΟΤ περιλαμβάνει την ανταλλαγή απόψεων με τις επιχειρήσεις για το πρότυπο, τις οδηγίες εφαρμογής και τη διάδοση της εφαρμογής και την αξιοποίησή του από τα εμπορικά καταστήματα στην Ελλάδα.

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1452 εντάσσεται στην ευρύτερη σειρά των προτύπων για τα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας όπως το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 και λαμβάνει υπόψη τις αρχές και πρακτικές για την κοινωνική ευθύνη όπως παρουσιάζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 26000:2014.

Η ανάπτυξη του προτύπου για τη διαχείριση της ποιότητας των εμπορικών καταστημάτων στο λιανικό εμπόριο χρηματοδοτήθηκε από το έργο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Αττικής, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007- 2013 με κωδικό MIS 383557, με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,  Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ).