Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Εκδήλωση για το πρότυπο ποιότητας εμπορικών καταστημάτων – Λάρισα, 2015-12-15

Ο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ ολοκληρώνει τις εκδηλώσεις επικοινωνίας και διαβούλευσης

για το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1452  διαχείρισης της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων

με τη σημερινή εκδήλωση,

 

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 17:00-21:00

στη Λάρισα

Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανταλλαγή απόψεων με τις επιχειρήσεις για το πρότυπο, τις οδηγίες εφαρμογής και τις ενέργειες διάδοσης της εφαρμογής και την αξιοποίησή του από τις επιχειρήσεις.

Η ανάπτυξη του προτύπου για τη διαχείριση της ποιότητας των εμπορικών καταστημάτων στο λιανικό εμπόριο αποσκοπεί στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη δημιουργία εμπιστοσύνης στους καταναλωτές σχετικά με το σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων τους.

Η ανάπτυξη του προτύπου για τη διαχείριση της ποιότητας των εμπορικών καταστημάτων στο λιανικό εμπόριο χρηματοδοτήθηκε από το έργο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Αττικής, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007- 2013 με κωδικό MIS 383557, με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,  Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ).