Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Εκδήλωση «Γνώση, Τεχνολογία και Πρότυπα για Βιώσιμες και Έξυπνες Πόλεις» – 15 Δεκ 2017 – Θεσσαλονίκη

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

«Γνώση, Τεχνολογία και Πρότυπα για Βιώσιμες και Έξυπνες Πόλεις»

 

Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 9:00-15:30
Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Συνδιοργάνωση: Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης ΑΑΕ/ΟΤΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

Είσοδος ελεύθερη

 

Η έξυπνη πόλη είναι ο τόπος-κοινότητα που αξιοποιεί γνώση, τεχνολογία και καινοτομία για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ευνοώντας την ποιότητα σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες, με σεβασμό στην περιβαλλοντική και πολιτιστική κληρονομιά.

Η Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ), συνδιοργανώνουν εκδήλωση με θέμα: «Γνώση, Τεχνολογία και Πρότυπα για Βιώσιμες και Έξυπνες Πόλεις» στην Θεσσαλονίκη, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α’ 1, την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου από 9:00 έως 15:30.

Η εκδήλωση αποσκοπεί στην παρουσίαση

·         του σχεδιασμού ανάπτυξης ελληνικού προτύπου για τις έξυπνες πόλεις βάσει διεθνών προτύπων,

·         των πολιτικών και των πρωτοβουλιών των Δήμων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Δημόσιας Διοίκησης για τις έξυπνες, ανθεκτικές σε κρίσεις και αποδιοργανωτικά συμβάντα, ασφαλείς και ανοικτές πόλεις σε όλους, χωρίς διακρίσεις

·         των συνεργασιών για τη Βιώσιμη ανάπτυξη και τη Βιωσιμότητα Πόλεων με Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα, και

·         των σχετικών τεχνολογικών λύσεων που αναπτύσσονται από Παρόχους δικτύων και έξυπνων υποδομών και υπηρεσιών.

 

Παρόλο που η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί παγκόσμια πρόκληση, οι στρατηγικές για την επίτευξη της βιωσιμότητας των πόλεων είναι τοπικές σε μεγάλο βαθμό, και ως εκ τούτου διαφέρουν στο πλαίσιο εφαρμογής και στο περιεχόμενο από χώρα σε χώρα και από περιοχή σε περιοχή.

Για το σκοπό αυτό ο ΕΛΟΤ προτείνει την ανάπτυξη ελληνικού προτύπου βιώσιμης και έξυπνης πόλης και υιοθέτηση του Διεθνούς Προτύπου-πλαισίου για το Σύστημα Διαχείρισης της Βιωσιμότητας πόλεων. Στην εκδήλωση θα γίνει η παρουσίαση της πρότασης και θα καταγραφούν οι απόψεις στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Δημόσιας Διοίκησης/Υπουργεία και οι προτάσεις από Παρόχους δικτύων, έξυπνων υποδομών και υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί «Σύμφωνο συνεργασίας της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης και του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ) σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, αξιοποίησης της καινοτομίας, διαχείρισης της βιωσιμότητας των πόλεων και ανάδειξης της τοπικής ταυτότητας.