Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Εκδήλωση “Ποιότητα στην Ανοικτή Μαζική Διαδικτυακή Εκπαίδευση” – 13 Ιουλ 2018 – Αθήνα

Εκδήλωση

“Ποιότητα στην Ανοικτή Μαζική Διαδικτυακή Εκπαίδευση”

Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018, ώρα 10:00 – 17:00
στο Παράρτημα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Γραβιάς 4-6, 106 78 Αθήνα

Είσοδος ελεύθερη κατόπιν εγγραφής

 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου MOOQMassive Online Open Course Quality (http://moocquality.eu/), που αποτελεί μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ποιότητα των Ανοικτών Μαζικών Διαδικτυακών Μαθημάτων (Massive Open Online CoursesMOOCs). Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός Πλαισίου Αναφοράς Ποιότητας (Quality Reference Framework) για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παροχή και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών υπηρεσιών MOOC προς όφελος των εκπαιδευομένων-αποδεκτών των υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ενιαίας ψηφιακής αγοράς στην Ευρώπη, το έργο MOOQ προσβλέπει στην ανάπτυξη μιας νέας γενιάς MOOCs που σχεδιάζονται, υλοποιούνται και αξιολογούνται ως υπηρεσίες ποιότητας (qMOOCs).

Εταίροι του έργου:

–  Open University of the Netherlands (OUNL) (Συντονιστής)
–  
Hellenic Open University (HOU), Greece
–  National Quality Infrastructure System (NQIS), Greece
–  Universidade Aberta (UAB), Portugal
–  Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS), France

 

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας με διεθνή συμμετοχή για την ποιότητα των  Ανοικτών Μαζικών Διαδικτυακών Μαθημάτων (Massive Online Open Courses – MOOCs) και η διαβούλευση με την κοινότητα ερευνητών και ενδιαφερομένων για το σχεδιασμό του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς Ποιότητας (Quality Reference Framework – QRF) που αποσκοπεί στην αξιολόγηση, τη διασφάλιση ποιότητας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μαθησιακών εμπειριών στο πλαίσιο της ανοικτής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

Απευθύνεται σε σχεδιαστές και παρόχους ανοικτών μαζικών διαδικτυακών μαθημάτων, ερευνητές, εμπειρογνώμονες εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενους και άλλους ενδιαφερόμενους για την ποιότητα των MOOCs

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση, το πρόγραμμα και την εγγραφή μπορείτε να βρείτε στα συνημμένα αρχεία.