Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Εκδήλωση ΤΕΕ-ΕΣΥΠ «Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα», 7 Νοεμβρίου 2016

Συνδιοργάνωση εκδήλωσης ΤΕΕ-ΕΣΥΠ

«Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα»

7 Νοεμβρίου 2016, ώρα 16:30 – 21:00, ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Αμφιθέατρο ΤΕΕ, 1ος όροφος,  Νίκης 4, Σύνταγμα, Αθήνα

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) συνδιοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα

«Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα»

στις 7 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 16:30-21:00, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα, Αθήνα.

Η εκδήλωση αποσκοπεί 

α)   στην παρουσίαση της ορθής πρακτικής αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Τεχνική Νομοθεσία,

β)   στην επισήμανση των προβλημάτων μη εναρμόνισης και μη τήρησης των κανόνων ορθής τεχνικής νομοθέτησης και

γ)   στη διαμόρφωση προτάσεων πρόληψης των προβλημάτων μη εναρμόνισης του εθνικού κανονιστικού πλαισίου με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Τα πρότυπα είναι έγγραφα προαιρετικής εφαρμογής, τα οποία εκπονούνται στη βάση της συναίνεσης των ενδιαφερομένων μερών με επισπεύδοντες τους οργανισμούς τυποποίησης. Η αξιοποίηση των προτύπων στη τεχνική νομοθέτηση, στην υλοποίηση δημοσίων πολιτικών και στον έλεγχο εφαρμογής  νομοθεσίας και πολιτικών αποτελεί καθιερωμένη, ορθή πρακτική σε ευρωπαϊκό1,2 και διεθνές3 επίπεδο.

Η αναγκαία εναρμόνιση του εθνικού κανονιστικού πλαισίου με το ευρωπαϊκό/ενωσιακό δίκαιο στους τομείς εκείνους της παραγωγής και της οικονομίας που καλύπτονται από ευρωπαϊκές οδηγίες, κανονισμούς, συστάσεις και εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα επιβάλλει την αξιοποίηση της τυποποίησης και των προτύπων τόσο στο νομοθετικό/κανονιστικό όσο και στο ελεγκτικό έργο.

Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προτύπων στην τεχνική νομοθέτηση και τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών αποσκοπεί στη διαφάνεια, στην απλούστευση της τεχνικής νομοθεσίας, στην αποτελεσματική και αποδοτική επίτευξη των στόχων των δημοσίων πολιτικών και στη διαμόρφωση ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τον υγιή ανταγωνισμό, την ανάπτυξη και την ευημερία. Οι ως άνω στόχοι εξυπηρετούνται μέσω

·         της άρσης και πρόληψης δυνητικών εθνικών κανονιστικών εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων και υπηρεσιών και

·         της διαβούλευσης για την εκπόνηση και υιοθέτηση των προτύπων και προδιαγραφών και της συνακόλουθης διασφάλισης της αποδοχής των ενδιαφερομένων μερών στην οικονομία, στο Δημόσιο, στην Ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα  και την κοινωνία.

 

Στην εκδήλωση συμμετέχουν με εισηγήσεις και παρεμβάσεις στην ανοικτή συζήτηση, ειδικοί εμπειρογνώμονες και στελέχη από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Καταναλωτή, την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, την Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων, τον Ιδιωτικό Τομέα, το ΕΣΥΠ και το ΤΕΕ.

 

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση
2 Οδηγία 98/34/ΕΚ, Π.Δ. 39/2001 (ΦΕΚ 28/Α/20.2.2001)
3 Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ), Συμφωνία για την άρση κανονιστικών εμποδίων στο εμπόριο (TBT)

Πληροφορίες:
ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, τηλ. 210 2120125
Ηλ.
ταχυδρομείο: ealexandri [at] elot.gr

Τμήμα Τυποποίησης ΤΕΕ, τηλ. 210 3225094, 210 3291513
Ηλ. ταχυδρομείο:
standard [at] central.tee.gr