Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Έκδοση προτύπου ΕΛΟΤ ISO 37001 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στην Ελληνική

Έκδοση προτύπου ΕΛΟΤ ISO 37001 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στην Ελληνική

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανακοινώνει ότι σύντομα θα είναι διαθέσιμο στην ελληνική γλώσσα το Διεθνές Πρότυπο ISO 37001:2016, Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use, το οποίο προδιαγράφει τις απαιτήσεις και παρέχει οδηγίες για την καθιέρωση, την εφαρμογή, τη διατήρηση, την επανεξέταση και τη βελτίωση του συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας (ΣΔ).

Η καθιέρωση του ΣΔ αποσκοπεί στην πρόληψη, στον εντοπισμό και στην αντιμετώπιση της δωροδοκίας (και δωροληψίας) και στη συμμόρφωση με τη νομοθεσία κατά της δωροδοκίας, στο δημόσιο, στον ιδιωτικό ή κοινωνικό τομέα.

Το πρότυπο θα διατίθεται στην ελληνική (και αγγλική/γαλλική) γλώσσα.