Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Ενημέρωση για εκπαίδευση DEVOPS FOR SMART CITIES μέσω MOOC

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ με τίτλο DEVOPS COMPETENCES FOR SMART CITIES (Project No. 601015-EPP 1 2018 1 EL EPPKA2 SSA), που στην Ελλάδα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και τις Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας (CITIESNET), πραγματοποιείται εκπαίδευση όσων επιθυμούν να επιμορφωθούν στον τομέα των ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ, είτε ως Σχεδιαστές Έξυπνης Πόλης είτε ως Υπεύθυνοι/Στελέχη ΙΤ υποδομών.
Η επιμόρφωση παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ μέσω on-line μαθημάτων (ΜOOC), συνεχώς προσβάσιμα στους συμμετέχοντες, και προγραμματίζεται να ξεκινήσει στις 19/0/2020.
Εγγραφή έως 11/10/2020.