Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Ευρωπαϊκή τυποποίηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC), της οποίας μέλος είναι και ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ανέλαβε, για λογαριασμό της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την εκπόνηση προτύπων για τα συστήματα ηλεκτροδότησης  και εξοπλισμού φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Προκειμένου δε να συλλεχτούν στοιχεία σχετικά με τον τρόπο παροχής ρεύματος σε ηλεκτροκίνητα οχήματα σε κάθε χώρα, έχει ζητηθεί από τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης (και από τον ΕΛΟΤ) η συμπλήρωση ενός σχετικού ερωτηματολογίου.

Το εν λόγω έγγραφο της CENELEC  περιλαμβάνει ερωτήματα που αφορούν την ηλεκτρική φόρτιση των οχημάτων, τους ρευματοδότες/ρευματολήπτες ηλεκτρικού ρεύματος φόρτισης, καθώς και την εθνική νομοθεσία και άλλες εθνικές διατάξεις που διέπουν τα ηλεκτρικά οχήματα και την τροφοδοσία τους με ρεύμα.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στη Δ/νση Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης του ΕΛΟΤ (αρμόδια η κα Χ. Καπράνου), τηλ/νο 210 2120101,e-mail: cgk@elot.gr, προκειμένου να του αποσταλεί το ανωτέρω αναφερόμενο ερωτηματολόγιο,  το οποίο πρέπει να υποβληθεί στον ΕΛΟΤ, κατάλληλα συμπληρωμένο, το αργότερο μέχρι 15 Ιουνίου 2010.