Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Ημερίδα Market Control Greece – Bulgaria στην Κομοτηνή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης (ΕΒΕΡ) σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «QUALITY ASSURANCE: Πλαίσιο Λειτουργίας Πιστοποίησης στην Ελλάδα», που θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΕΒΕΡ στη διεύθυνση Καβείρων 12 στην Κομοτηνή.
Η ενημερωτική εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Προώθηση «Τυποποίησης / Πιστοποίησης / Ελέγχου Αγοράς» στις Διαπεριφερειακές Περιοχές του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG, με το ακρωνύμιο MARKET CONTROL (ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ).
Το έργο Market Control αναμένεται να ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή των επιχειρήσεων σε θέματα ποιότητας στη διασυνοριακή περιοχή, να τονώσει την εξωστρέφεια των εμπλεκόμενων φορέων και να θέσει σε εφαρμογή έναν ενιαίο μηχανισμό ελέγχου της αγοράς που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των διασυνοριακών περιοχών και θα προστατεύσει από αθέμιτο ανταγωνισμό τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα που είναι πιστοποιημένα με σήματα και πιστοποιητικά αμφιβόλου προέλευσης και αξιοπιστίας.
Οι φορείς του έργου είναι ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) ως επικεφαλής εταίρος, ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης (ΕΒΕΡ) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Χάσκοβο (HCCI).
Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του Έργου αναφορικά με τις ανάγκες των επιχειρήσεων της διασυνοριακής περιοχής για την υιοθέτηση κοινών σημάτων συμμόρφωσης και τη δημιουργία ενιαίου φορέα πιστοποίησης – τυποποίησης και εργαστηρίων δοκιμών και ελέγχου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και τους Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013».
Για περισσότερες πληροφορίες: Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, Τηλ. 2531022547/ Fax: 2531025866/ Email: info@everodopi.gr